Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszyny do konserwacji terenów zielonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.019.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszyny do konserwacji terenów zielonych
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Technologie konserwacji terenów zielonych

2. Urządzenia do koszenia trawników

3. Maszyny do pielęgnacji trawników

4. Techniki renowacji trawników

5. Raidery i traktory komunalne

6. Maszyny do konserwacji obiektów sportowych

7. Urządzenia do nawadniania terenów zielonych

8. Maszyny do konserwacji żywopłotów

9. Maszyny do przesadzania drzew dużych

10. Urządzenia do rozdrabniania odpadów

11. Maszyny do uprzątania terenów zielonych

Pełny opis:

1. Technologie konserwacji terenów zielonych – koszenie, aeracja, skaryfikacja, piaskowanie, nawożenie, nawadnianie, renowacja, uprzątanie. → 1 godz.

2. Urządzenia do koszenia trawników – kosiarki, podkaszarki, wykaszarki, krawędziarki, mulczowniki – klasyfikacja, budowa, techniki cięcia, zasady doboru i prawidłowej eksploatacji, automatyzowanie prac, serwisowanie. → 2 godz.

3. Maszyny do pielęgnacji trawników – skaryfikatory, aeratory, wertykulatory, siewniki, rozsiewacze wapna i nawozów, piaskarki – techniki napowietrzania, klasyfikacja, budowa i regulacje maszyn. → 1 godz.

4. Techniki renowacji trawników – agregaty oprawowe, urządzenia do produkcji i układania darni w rolkach, hydrosiewniki. → 1 godz.

5. Raidery i traktory komunalne – klasyfikacja, obsługa techniczna, agregatownie maszyn, osprzęt: przyczepy, maszyny do uprawy gleby, opryskiwacze, rozsiewacze, odkurzacze, odśnieżarki itp. → 2 godz.

6. Maszyny do konserwacji obiektów sportowych (boiska, korty tenisowe, pola golfowe) – specjalistyczne kosiarki bębnowe, maszyny do aeracji drążonej, siewniki wielozadaniowe, piaskarki, urządzenia do przeczesywania darni itp. → 1 godz.

7. Urządzenia do nawadniania terenów zielonych – deszczownie, zraszacze wynurzalne, systemy kroplowe, automatyka nawadniania. → 2 godz.

8. Maszyny do konserwacji żywopłotów – nożyce, sekatory mechaniczne, kosiarki wysięgnikowe, podkrzesywarki – budowa, zasady doboru, konserwacja. → 1 godz.

9. Maszyny do przesadzania drzew dużych – technologia i produkcji dużych sadzonek – budowa sadzarek, podcinaczy, wiązarek, koszy i kontenerów transportowych, cybantów elastycznych; techniki przesadzania drzew dużych – klasyfikacja i budowa przesadzarek, technologia stabilizacji i konserwacji drzew. → 2 godz.

10. Urządzenia do rozdrabniania odpadów – rozdrabniacze ogrodowe, rębarki komunalne, niwelatory pni – technika rozdrabniania, budowa, zasady doboru i eksploatacji maszyn. → 1 godz.

11. Maszyny do uprzątania terenów zielonych – dmuchawy i odkurzacze do liści i trawy, szczotki odchwaszczające do bruku, zamiatarki, odśnieżarki, piaskarki chodnikowe, maszyny do sprzątania plaż. → 1 godz.

Literatura:

Słuchacze otrzymują komplet materiałów dydaktycznych do samokształcenia w formie konspektu.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

technologie zakładania i konserwacji terenów zielonych użytkowanych oraz możliwości ich mechanizacji i automatyzacji przy użyciu maszyn uniwersalnych i specjalistycznych LES1_W12 R

budowę i zasadę działania maszyn, wytyczne ich prawidłowego doboru i eksploatacji oraz agregowania z pojazdami bazowymi LES1_W12 R

podstawy teorii działania i regulacji wybranych podzespołów roboczych oraz zagadnienia dotyczące konserwacji, serwisowania i napraw parku maszynowego LES1_W12 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

dobrać technologie i techniki zakładania i konserwacji terenów zielonych użytkowanych sportowo oraz rekreacyjnie (w tym agroturystyka) LES1_U10 R

rozwiązać proste zadania inżynierskie z zakresu wydajności maszyn i systemów, zapotrzebowania energetycznego LES1_U01 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie oddziaływania maszyn na środowisko leśne oraz w zakresie terramechaniki LES1_K01 R

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

praca semestralna - referat, prezentacja, filmogram itp.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)