Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geograficzne metody badania środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.003.NM.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geograficzne metody badania środowiska przyrodniczego
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówione zostaną podstawowe zasady badań terenowych, niezbędne wyposażenie, najczęściej wykonywane analizy laboratoryjne oraz rozwiązania geograficzne. Omówiona zostanie specyfika kartowania kolejnych elementów środowiska przyrodniczego: rzeźby powierzchni, utworów powierzchniowych, pokrywy glebowej, wód podziemnych i powierzchniowych, klimatu i użytkowania ziemi. Omówiona zostanie charakterystyka szczegółowych map topograficznych stanowiących podstawowy materiał przy pracy w terenie.

Pełny opis:

Wykłady: Tematyka wykładów składa się z 2 części. W pierwszej omówione zostaną podstawowe zasady badań terenowych, niezbędne wyposażenie, najczęściej wykonywane analizy laboratoryjne oraz rozwiązania geograficzne. Część druga dotyczy specyfiki kartowania kolejnych elementów środowiska przyrodniczego: rzeźby powierzchni, utworów powierzchniowych, pokrywy glebowej, wód podziemnych i powierzchniowych, klimatu i użytkowania ziemi. Integralną częścią wykładów jest prezentacja metod teledetekcji stosowanej w geografii fizycznej. Omówiona zostanie charakterystyka szczegółowych map topograficznych stanowiących podstawowy materiał przy pracy w terenie.

Ćwiczenia audytoryjne. Każde ćwiczenie będzie się opierało na wykonaniu praktycznego przykładu omawianego sposobu postępowania z wykorzystaniem także metod teledetekcji. Szeroko potraktowano zastosowanie technik komputerowych oraz sformalizowanych rozwiązań dotyczących zbierania i przetwarzania danych.

Ćwiczenia będą formą prezentacji kompleksowego opracowania warunków przyrodniczych określonego terenu. Opracowania takie stanowią bowiem coraz częściej efekt współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny przyrodnicze.

Literatura:

1. Atlas Rezczypospolitej Polskiej, Wyd. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1993-1997

2. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, 2010

3. Czarnecki R. Wskazówki metodyczne do kartowania uroczysk w krajobrazie lessowym

Wyżyny Sandomierskiej, Wyd. UW.

4. Czeppe Z., German K., Metoda kartowania fizycznogeograficznego, Zesz. Nauk. UJ,

Prace Geogr,45, 1978

5. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN, 1998

6. Makowski J., Geografia fizyczna świata, Wyd. Naukowe PWN, 2008

7. Migoń P. Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, 2009

8. Ostaszewska K., Geografia krajobrazowa. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wyd.

Naukowe PWN, 2002

9. Pietrzak M., Syntezy krajobrazowe - założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wyd.

Naukowe, Poznań, 1998.

10. Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe PWN, 2006

Efekty uczenia się:

Głównym efektem nauczania tego przedmiotu jest ułatwienie studentom - przyszłym specjalistom w różnych dziedzinach - współpracy interdyscyplinarnej, gdyż wyraźnie nasila się tendencja do analizy poszczególnych komponentów na tle pozostałych składowych przyrody, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska, Anna Klamerus-Iwan
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Anna Klamerus-Iwan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska, Anna Klamerus-Iwan
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Anna Klamerus-Iwan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.