Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (sem. zimowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.AZ.SEMDYP.SX.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (sem. zimowy)
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja referatów przygotowane na podstawie literatury. Prezentacja referatów omawiających cele, zakresy prac i przyjęte metody uzyskania założeń projektowych. Referowanie postępów pracy dyplomowej. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Prezentacja referatów przygotowane na podstawie literatury. Prezentacja referatów omawiających cele, zakresy prac i przyjęte metody uzyskania danych. Referowanie postepów pracy dyplomowej. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Nauczanie z aktywnym udziałem studentów, samodzielnym opracowaniu przez nich zagadnień, ich prezentacji i dyskusji. Seminarium ma na celu: zapoznanie się z nową wiedzą, utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji i uzasadniania własnego stanowiska w obronie własnych sądów ale także krytycznej oceny dokonań innych. Seminarium służy przygotowaniu pracy inżynierskiej.

Studenci zaznajamiają się ze sposobami korzystania z różnych źródeł informacji. Zasadami przygotowania i prezentacji ustnej. Zasadami przygotowania pracy inżynierskiej oraz poznają elementarne zasady przestrzegania praw autorskich.

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na wybrane przez nich tematy związane z dziedziną, w zakresie której, mieści się problematyka pracy inżynierskiej. Uczestnicy seminarium komentują i oceniają sposób prezentacji (plan i formę referatu, oryginalność wykorzystanej literatury, umiejętność przekazywania informacji i formułowania wniosków końcowych).

Najważniejszym zadaniem seminarium jest dyskusja nad zadaniem inżynierskim będącym celem pracy i możliwością jego realizacji przy przyjętej metodyce a następnie cykliczne prezentacje postępów w realizacji pracy dyplomowej. Uczestnicy seminarium są zobowiązani do aktywnego i twórczego udziału przez formułowanie uwag, komentarzy i propozycji, pomocnych w rozwiązaniu przedstawianych problemów oraz wyrażając wątpliwości (słowa krytyki), których celem jest podniesienie wartości prezentowanej pracy. W ostatniej prezentacji powinny zostać omówione wnioski (efekty końcowe) pracy. Jest to również forma przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Od studentów wymagana jest praca własna w zakresie studiów literatury.

Literatura

Weiner J. 2000. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia

Umiejętność czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do zastosowań w praktyce. Samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z pracą inżynierską. Posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła. Prowadzenia logicznego toku wywodów. Wykorzystania metod obliczeniowych i rozwiązań inżynierskich. Posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Kompetencje społeczne. Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy inżynierskiej. Uzyskuje świadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Praca magisterska. Umiejętność krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk, diagnozowania i oceny problemu badawczego w praktyce gospodarczej, stosowania warsztatu badawczego w zakresie posługiwania się naukowymi metodami badań, prowadzenia logicznego toku wywodów, posługiwania się jasnym i precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Kompetencje społeczne. Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy magisterskiej. Uzyskuje świadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Metody i kryteria oceniania

Ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej. Ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania.

Literatura:

Weiner J. 2000. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Seminarium. Umiejętność czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do zastosowań w praktyce. Samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z pracą inżynierską. Posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła. Prowadzenia logicznego toku wywodów. Posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Seminarium. Umiejętność czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do zastosowań w praktyce. Samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z pracą inżynierską. Posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła. Prowadzenia logicznego toku wywodów. Posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Kompetencje społeczne:

Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy inżynierskiej. Uzyskuje swiadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy inżynierskiej. Uzyskuje swiadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria: ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej,

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania, obrona pracy inżynierskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Jacek Banach, Jan Banaś, Anna Barszcz, Leszek Bartkowicz, Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Grzegorz Durło, Anna Gazda, Piotr Gruba, Grzegorz Jamrozy, Robert Jankowiak, Magdalena Kacprzyk, Marta Kempf, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Wojciech Krzaklewski, Dariusz Kulak, Jarosław Lasota, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Wojciech Ochał, Stanisław Orzeł, Maciej Pach, Marek Pająk, Jarosław Paluch, Marcin Pietrzykowski, Robert Rossa, Kinga Skrzyszewska, Jerzy Skrzyszewski, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Jarosław Socha, Janusz Sowa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Tomasz Wanic, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz, Sławomir Wilczyński, Tadeusz Wojas, Bartłomiej Woś, Marcin Zarek, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.