Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie gospodarstwem leśnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.ZARZA.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie gospodarstwem leśnym
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie złożonej struktury organizacji i nabycie umiejętności kierowniczych przez podejmowania skutecznych decyzji, planowanie, organizowanie i motywowanie podległych pracowników.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Przedmiot i zakres zarządzania. Cykl działania zorganizowanego.

2.Struktura organizacji.

3.Decyzje, proces decyzyjny, modele decyzyjne.

4.Motywacja, motywatory i teorie motywacyjne.

5.Kontrola, rodzaje, przygotowanie i prowadzenie procedury kontrolnej.

6.Planowanie, metody i rola planowania w decyzjach i działaniach organizacji.

7.Kierowanie, style kierowania, patologie kierownicze.

Ćwiczenia:

1.Analiza struktur organizacji związanych w szeroko rozumianym leśnictwem.

2.Proces decyzyjny.

3.Esej motywacyjny.

4.Business plan lub plan scenariuszowy dla wybranej organizacji związanej z leśnictwem.

5.Analiza kultury organizacji związanych z leśnictwem wg modelu E. Schein’a.

Literatura:

1.Bieniok H. (red), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997

2.Borowiecki R., Piszczek M., Zarządzanie wiedzą menedżerską w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, aspekt teoretyczny i praktyczny, Diffin, Warszawa 2003

3.Drucker P..F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Czytelnik, Kraków 1994

4.Haber L.H., Management zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998

5.Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2002

6.Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i Usługi, WN PWN, Warszawa 1997

7.Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2000

8.Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna zasady budowy, funkcjonowania struktury organizacji działających w sektorze leśno-drzewnym, szczególnie PGL LP, oraz w otoczeniu rynkowym i społecznym

Posiada wiedzę o procesie kierowania, funkcjach kierowniczych: podejmowaniu decyzji, motywowaniu, planowaniu, organizowaniu i kontroli oraz stylach kierowania i zadaniach realizowanych na różnych szczeblach kierowania w gospodarstwie leśnym.

Umiejętności:

Projektuje struktury organizacyjne na potrzeby leśnictwa. Identyfikuje, analizuje i projektuje elementy kultury organizacyjnej.

Posiada umiejetność działania zorganizowanego. Podejmuje racjonalne decyzje. Identyfikuje i klasyfikuje decyzje i modele decyzyjne.

Identyfikuje i klasyfikuje teorie motywacyjne. Potrafi motywować siebie i osoby podległe. Posiada umiewjetność zarządznia czasem oraz organizacji pracy zespołu.

Tworzy plany przy użyciu róznych metod. Identyfikuje, klasyfikuje i analizuje metody kontroli. Projetuje proces kontroli dla podmiotów działajacych w leśnictwie.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie, dokonywać podziału zadzń, kierować małymi zespołami, motywować siebie i współpracowników/podwładnych.

Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka, związanych z kierowaniem. Rozumie skutki ekonomiczne i społeczne decyzji podejmowanych w organizacjach działających w leśnictwie.

Metody i kryteria oceniania:

wykład:

Egzamin pisemny, test uzupełnień

ćwiczenia projektowe,warsztaty:

Sprawdzian umiejętności projetowania, wypracowania decyzji indywidualnej i zepołowej, kierowania zespołem/pracy w zespole, zaliczenie warsztatów, zaliczenie projektów. Ocena wypowiedzi i prezentacji ustnej, umiejetności prezentowania argumentów, zaangazowania w dyskusję, analizy informacji i oceny ich przydatności do rozwiązania problemu oraz syntetycznego wnioskowania. Ocena pełnienia wyznaczonej funkcji w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.