Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.MARKE.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie mechanizmów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drzewnego i nabycie praktycznych umiejętności kreowania marketingowych zmiennych zależnych (produkt, cena, dystrybucja, promocja) przez gospodarstwo leśne.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota i charakter rynku produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne, analiza rynku drzewnego.

2. Zarządzanie asortymentem produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne.

3. Kreowanie cen na produkty i usługi leśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem rynku drzewnego.

4. Dystrybucja produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne ze szczególnym uwzględnieniem drewna

5. Promocja produktów i usług wytwarzanych przez gospodarstwo leśne. Promocja leśnictwa i kreowanie jego wizerunku oraz grupy zawodowej leśników.

Ćwiczenia:

1.Analiza cykli życiowych produktów i usług pochodzenie leśnego.

2.Segmentacja rynku dla produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne. Strategie wobec produktów i usług gospodarstwa leśnego.

3.Obliczanie cen produktów i usług pochodzenie leśnego metodami popytowymi, popytowo-kosztowymi i popytowymi.

4.Określanie systemu i rodzaju dystrybucji oraz budowa kanału dystrybucyjnego dla produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne.

5.Tworzenie kampanii promocyjnej dla produktów i usług pochodzenia leśnego

Literatura:

1.Altkorn. J. (red), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, 1998

2.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosem., Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, WN PWN, Warszawa 2005

3.Hutt M. D., Speh T. D., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, WN PWN, Warszawa 1997

4.Kłeczek R., Kowal. W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1996

5.Kocel J., Wpływ prywatyzacji działalności gospodarczej nadleśnictw na przemiany ekonomiczno-organizacyjne w gospodarce leśnej Polski w latach 1989-1996, IBL, Warszawa 2000

6.Kotler Ph., Marketing, analiza, panowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i ska, Warszawa 2000

7.Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki WN PWN, Warszawa 2003

8.Przybyłowski, Rudelius, Hartley, Kerrin, Marketing, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę z zakresu marketingu w leśnictwie. Zna rynek produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne. Wie jaki wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstwa leśnego ma prawidłowo przygotowana i przeprowadzona kampania marketingowa.

Zna istotę marketingu mix. Wie jakie działania podejmowane są przez zarządzających produktami w ciągu cyklu życia produktów, od momentu wprowadzenia ich na rynek, aż do momentu wycofania z rynku.

Umiejętności:

Dokonuje analizy i interpretacji działań marketingowych podejmowanych w ciągu cyklu życia wybranego produktu oferowanego przez gospodarstwo leśne. Posiada umiejetność segmentacji rynku produktów i usług oferowanych przez Lasy Państwowe.

Projektuje działania związane z wprowadzaniem produktów na rynek. Posiada umiejetność ustalania cen, tworzenia i wyboru odpowiedniego dla produktu kanału marketingowego. Projektuje i opracowuje kampanię promocyjną dla produktów oferowanych przez gospodarstwo leśne.

Kompetencje społeczne:

Potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując otwartą i odpowiedzialną postawę.

Ma świadomość wpływu planowej działalności marketingowej na sytuację ekonomiczną gospodarstwa leśnego, społeczeństwo oraz środowiko przyrodnicze.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń projektowych obliczeniowych, warsztatowych test uzupełnień

Ćwiczenia projektowe (indywidualne, grupowe), warsztatowe:

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

zaliczenie projektu (indywidualne, grupowo) ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

ocena zaangażowania w dyskusji, aktywności i umiejętności podsumowania

test uzupełnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.