Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konserwacja i eksploatacja maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.KMASZY.SI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konserwacja i eksploatacja maszyn
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozróżnia sposoby agregatowania maszyny z ciągnikiem uniwersalnym i leśnym. Potrafi wskazac ogólne zasady kwalifikacji oraz wykonywania napraw i konserwacji. Zna system GPS w zastosowaniu do monitoringu funkcjonowania maszyn leśnych. Umie scharakteryzowac podłoża z punktu widzenia parametrów trakcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady 4 godz.

Tematyka zajęć Klasyfikacja systemów pozycjonowania (GPS, Galileo, Glonas), zdalny monitoring parametrów eksploatacyjnych maszyn w tym maszyn leśnych.

Systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. Ogólne zasady kwalifikacji oraz wykonywania napraw i konserwacji maszyn.

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 6 godz.

Tematyka zajęć Projekt systemu monitorującego wybrane parametry eksploatacyjne maszyny

Systemy informatyczne stosowne w nowoczesnych maszynach leśnych. Student zapoznaje się z

pojęciami sterowania, regulacji i pomiaru, jak również z systemami sieciowego przesyłu danych (CNC) i podstawowymi typami czujników stosowanych w nowoczesnych maszynach leśnych.

Diagnostyka parametrów eksploatacyjnych wybranych podzespołów maszyn i pojazdów roboczych

Literatura:

Podstawowa

1. Jacek Januszewski. 2010. Systemy Satelitarne GPS Gallileo i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2. Patryk Kruszewski. 2016. Nawigacja satelitarna w praktyce. Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe" , Krosno,

3. Robert Bosch. 2009. Czujniki w pojazdach samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, tłumaczenie: Brzeżański Marek, Juda Zdzisław,

Uzupełniająca

1. Jerzy Merkisz, Stanisław Mazurek. 2017. Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa,

2. Walerian Bałaziński, Marian Kozłowski, Kazimierz Tokarz. 2013. Budowa i eksploatacja pojazdów. T. 2, Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i podzespołów. pod red. Mariana Kozłowskiego, Wrocław : Vogel Business Media,

3. Szlagowski J.2011. Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa,

4. Kostro J. 2003. Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSiP, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

zna budowę, podstawy konstrukcji i zasady obsługi zdalnego monitoringu parametrów eksploatacyjnych maszyn wykorzystywanych w leśnictwie LES1_W02 R

zna zasady obsługi maszyn wykorzystywanych w leśnictwie, potrafi dokonać podziału i klasyfikacji maszyn i agregatów leśnych, proponuje technologie konserwacji i napraw podzespołów maszyn leśnych, zna systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz systemy informatyczne stosowne w nowoczesnych maszynach leśnych LES1_W12 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

dobrać i eksploatuje systemy satelitarnego pozycjonowania GPS i monitoringu pracy maszyn LES1_U10 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie techniki leśnej LES1_K01 R

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

wykład.test jednokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ćwiczenia.Test jednokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)