Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.IWLES.NI.LLSGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z aktualnie działającym w leśnictwie systemem informatycznym oraz terminologią związaną z relacyjnymi bazami danych. Poprzez wykorzystanie sprzętu i aplikacji stosowanych w praktyce leśnej pozwalają zapoznać się z informacjami zawartymi w bazach danych. Zajęcia maja formę ćwiczeń, na których studenci wprowadzają, przetwarzają i wykonują transfery danych z zakresu leśnictwa pomiędzy różnymi modułami systemu. Praca odbywa się na szkoleniowej bazie danych wybranego nadleśnictwa, na której wykonują praktyczne zadania związane z sporządzaniem planów, wprowadzaniem dokumentów źródłowych, generowaniem zestawień i raportów w podsystemach, obsługą LMN. Na zajęciach demonstrowane są również możliwości rejestratorów i ich wykorzystanie w pracy leśniczego.

Pełny opis:

Relacyjne bazy danych na przykładzie MS Access. Tabele baz danych: rekord i pole tabeli, atrybuty pola; sortowanie i filtrowanie rekordów w tabeli, modyfikacja tabeli.

Relacyjne bazy danych. Tworzenie nowej tabeli bazy danych i wypełnienie jej danymi importowanymi z Excela. Relacje:pola kluczowe i ich atrybuty, rodzaje relacji. Definiowanie relacji między tabelami w MS Access.

Relacyjne bazy danych. Tworzenie prostych kwerend wybierających. Wykonywanie obliczeń w kwerendach. Kwerendy krzyżowe i kwerendy parametryczne. Tworzenie raportów.

Relacyjne bazy danych. Tworzenie kwerend funkcjonalnych(transakcji): kwerenda aktualizująca kwerenda tworząca tabelę (powielająca), kwerenda usuwająca. Formularze: tworzenie, edycja przeglądanie danych.

Struktura Systemu Informatycznego Lasów Państwowych Omówienie Stanowiska leśniczego, dostęp do Portalu leśniczego. Logowanie w systemie, zasady komunikacji, uruchamianie aplikacji.

Omówienie aplikacji LAS. Adres leśny, adres administracyjny, dane personalne.

Dokumenty wejściowe i wyjściowe opisu taksacyjnego. Aktualizacja danych w opisie taksacyjnym z pomocą dokumentów źródłowych oraz procedur automatycznych, podstawowe formularze z Zakresu Ochrony Lasu.

System planów. Zakładanie pozycji planu, czynności, materiały i produkty.

Podstawowe zagadnienia Leśnej Mapy Numerycznej.

Rejestrator leśniczego, omówienie i prezentacja leśnych aplikacji i sposobów wykonywania transferów danych

Literatura:

Kopertowska M., Bazy danych. Mikom, Warszawa 1999. System Informatyczny Lasów Państwowych – Podręcznik Użytkownika Zeszyty: 1 - 42 wyd. Pro-Holding. Kraków. Mendrala D., Szeliga M 2010. Access 2010 PL. Helion. Gliwice Instrukcje obsługi programów poszczególnych modułów Systemu Informatycznego Lasów Państwowych http://www.zilp.lasy.gov.pl/z/test01/działalność/zasoby_silp/instr_uzyt Materiały uzyskane podczas szkoleń organizowanych przez Lasy Państwowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna podstawowe metody zarządzania bazą danych zawierającą informacje z zakresu praktyki leśnej oraz budowę i strukturę systemu informatycznego stosowanego w leśnictwie

wykazuje znajomość technologii, narzędzi i aplikacji pozwalających wykorzystać wiedzę do wspomagania i zarządzania gospodarką leśną

Umiejętności:

posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach do wnioskowania na tematy związane z gospodarką leśną

stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki leśnej

Kompetencje społeczne:

ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, aktualizacji wiedzy i samodoskonalenia w nowoczesnych systemach informacyjnych

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i mając na uwadze złożoność systemu obsługiwanego przez szeroki zespół pracowników

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe(warsztatowe):

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bujoczek
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Wojciech Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bujoczek
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Marcin Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bujoczek
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Marcin Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bujoczek
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Wojciech Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.