Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja przyrodniczo-leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.EDUPRZ.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja przyrodniczo-leśna
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu, którego program obejmuje 6 godzin wykładowych, jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami prowadzenia zajęć oraz możliwościami efektywnywnego wykorzystania ich w praktycznej edukacji przyrodniczo–leśnej. Ważnym akcentem kursu jest również zwrócenie uwagi na aktualne problemy polskiego leśnictwa w zakresie ochrony przyrody oraz próby ich rozwiązywania poprzez edukację przyrodniczą w odpowiednich grupach społecznych i zawodowych.

Pełny opis:

Wykład 1.

Główne cele oraz założenia edukacji przyrodniczo-leśnej wynikajace z zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w LP. Analiza ważniejszych treści. Rola edukacji przyrodniczej we współczesnym leśnictwie oraz szkolnictwie. Kierunki rozwoju i działania edukacji przyrodnoiczo-leśnej w kontekście zachodzących przemian w środowisku i wyzwań wynikających z obowiązujących dyrektyw i konwencji o znaczeniu międzynarodowym.

Wykład 2.

Metody wykorzystywane w edukacji. Podstawy teoretyczne i praktyczne stosowanych metod. Szczegółowy podział metod i ich klasyfikacja. Piramida przyswajania wiedzy (stożek doświadczenia Dale’a. Znaczenie edukacji przyrodniczej w rozwijaniu świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa za jakoś i stan środowiska.

Wykład 3.

Ważniejsze metody nauczania. Metody aktywizujące, m.in. burza mózgów, drama, symulacja, projekt, studium przypadku, uczenie się we współpracy, dyskusja, seminarium. Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, poster, poster, metody operatywne. Rola prowadzącego na różnych etapach realizacji zajęć. Wady i zalety metod stosowanych w edukacji. Możliwości wykorzystania ich w praktyce. Elementy metodyki zajęć terenowych. Aspekty organizacyjno-techniczne. Teoretyczne i praktyczne podstawy tworzenia ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Prezentacja gotowych pakietów edukacyjnych – dyskusja nad ich wadami i zaletami. Możliwości wykorzystania i dostosowania ich do potrzeb edukacji przyrodniczo-leśnej na szczeblu lokalnym.

Literatura:

Cichy D., Pałyga E.J. 1995 (red.). Edukacja ekologiczna w Polsce. W-wa. ss. 272;Czaińska Z., Wojtkowicz Z. 1999. Aktywne metody w edukacji geograficznej. Cz. 1. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Toruń;

Łonkiewicz B. 1996 (red.). Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Fundacja IUCN Poland. Warszawa. ss. 261;

Pawlaczek P. Jermaczek A. 2008. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. ss. 287;

Śnieżyński M. 1998. Zarys dydaktyki dialogu. Wyd. Naukowe PAT w Krakowie. Ss.237;

Wojciechowski T. 1995 (red.). Poradnik dla animatorów edukacji środowiskowej w terenie. W-wa. ss. 83.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

potrafi formułować cele i założenia edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, edukacji leśnej dla zrównoważonego rozwoju, scharakteryzować kierunki i działania na różnych poziomach edukacji, zna ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną LP

zna metody dydaktyczne stosowane w edukacji, potrafi wskazać wady i zalety poszczególnych rodzajów metod oraz zaproponować ich praktyczne wykorzystanie, objaśnia znaczenie środków dydaktycznych w edukacji, wymienia elementy metodyki zajęć terenowych

Kompetencje społeczne:

ma świadomość znaczenia edukacji przyrodniczo-leśnej w różnych grupach wiekowych i społecznych, chętny do kształtowania odpowiednich postaw w relacjach człowiek-środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie końcowe przedmiotu pisemne ograniczone czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.