Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.BUDOG.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogólne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zamawianie, konsultowanie i odbiór prac z zakresu budownictwa ogólnego dla potrzeb leśnictwa. "Budownictwo ogólne dla leśników" dotyczy budynków mieszkalnych i gospodarczych w Lasach Państwowych. Obejmuje wiedzę podstawową dotyczącą projektowania i technologii budowy głównych ustrojów składowych tych budynków. Uwzględnia również zagadnienia z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektów budownictwa ogólnego.

Pełny opis:

Przedmiot „Budownictwo ogólne dla leśników” Kierunek: „Gospodarka leśna”

Rok IV, semestr 7

Wykłady 6 godz.

Ćwiczenia 6 godz.

A. Tematyka wykładów:

1. Organizacja i stan budownictwa ogólnego w LP: Obiekty budownictwa mieszkaniowego; Obiekty budownictwa gospodarczego dotyczące hodowli, użytkowania ochrony i łowiectwa oraz zagospodarowania turystycznego lasu; Przepisy Prawa Budowlanego oraz zarządzenia resortowe dotyczące budownictwa ogólnego LP.

2. Podstawowe ustroje budowlane i ich wykonawstwo.

2.1. Fundamentowanie budynków: Czynniki wpływające na głębokość posadowienia; Warunki prawidłowego posadowienia budynków; Obliczenia konstrukcyjne fundamentów; Kształtowanie przekrojów poprzecznych fundamentów

2.2. Ściany masywne i oszczędnościowe-warstwowe: Czynniki decydujące o wartości konstrukcyjnej i termoizolacyjnej ścian; Obliczenie wartości termoizolacyjnej ścian, ściany warstwowe; Zasady konstrukcji ścian nośnych; Ściany drewniane.

2.3. Stropy: Części składowe stropów; Czynniki decydujące o przekrojach belek stropowych zmodyfikowanych; Obliczenia wytrzymałości belek stropowych; Przekroje poprzeczne przez typowe stropy drewniane , staloceramiczne i żelbetonowe; Połączenia stropów ze ścianami nośnymi.

2.4. Dachy i stropodachy: Elementy składowe dachów; Rodzaje więźb dachowych; Wpływ rozstawu ścian nośnych na konstrukcje więźby dachowej; Przekroje poprzeczne i podłużne wybranych więźb dachowych; Stropodachy pełne i wentylowane; Pokrycia dachowe.

2.5. Utrzymanie budynków mieszkaniowych i gospodarczych w lasach: Wartość funkcjonalna i użytkowa budynków; Konserwacja i bieżące naprawy; Remonty kapitalne i modernizacyjne dotyczące głównych ustrojów składowych budynków; Techniczne szacowanie wartości budynków.

B. Tematyka ćwiczeń kameralnych:

1. Fundamenty - arkusz nr 1.: Obliczenie wymiarów ławy fundamentowej; Rysunek zaprojektowanej ławy z jednoczesnym zaznaczeniem izolacji poziomej i pionowej oraz odwodnienia wgłębnego wokół fundamentów.

2. Ściany - arkusz nr 2.: Obliczanie wartości termoizolacyjnej ścian; Projekt ściany warstwowej, oszczędnościowej o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła - rysunek techniczny; Układy elementów w ścianach konstrukcyjnych – rysunek techniczny; Węzły ścian konstrukcyjnych – rysunek techniczny.

3. Stropy – arkusz nr 3.: Obliczenie przekroju belki stropowej; Projekt stropu drewnianego listwowego zwykłego; Rysunek zaprojektowanego stropu w połączeniu ze ścianą nośną; Rysunek stropu staloceramicznego i żelbetowego w połączeniu ze ścianą nośną.

Literatura:

Koczwański S. Inżynieria leśna.

Tauszyński T. Budownictwo ogólne.

Trzciński G. Budownictwo leśne.

Pyrak S., Włodarczyk W. Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane.

Stypuła K. Mechanika gruntów z gruntoznawsztwem.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe techniki projektowania i technologie budowy głównych ustrojów budynków mieszkalnych i gospodarzcych w leśnictwie.

Posiada wiedzę dotyczącą użytkowania a także utrzymania budynków poprzez stosowanie konserwacji, bieżących napraw, remontów kapitalnych i modernizacyjnych głównych ustrojów składowych budynków.

Umiejętności:

Dokonuje analizy stanu technicznego i użytkowego podstawowych ustrojów składowych budynku.

Podejmuje decyzje dotyczące metod, technik i narzędzi związanych z naprawą i modernizacją budynków.

Projektuje rozwiązania dotyczące naprawy i podwyższenia standardu budynków.

Kompetencje społeczne:

Posiada świadomość odpowiedzialności, ryzyka i skutków technicznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z projektowaniem podstawowych ustrojów składowych budynków mieszkalnych i gospodarczych w lasach

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia projektowe:

zaliczenie projektu zaliczenie końcowe przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Plewniak
Prowadzący grup: Józef Plewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gołąb
Prowadzący grup: Janusz Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gołąb
Prowadzący grup: Janusz Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gołąb
Prowadzący grup: Janusz Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.