Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.BEZ.NI.LLSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo narodowe
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady 6 godz.

Tematyka zajęć Bezpieczeństwo – definicje, zagrożenia w wymiarze osobistym, państwowym i międzynarodowym. System ratownictwa w Polsce. Zadania i uprawnienia niemilitarnych organów bezpieczeństwa w Polsce. Ochrona informacji niejawnych – klasyfikacja informacji, poziomy ochrony, konsekwencje złamania zasad.

Podstawowe wiadomości o Siłach Zbrojnych RP – zadania, umundurowanie, oznaki, hierarchia jednostek organizacyjnych wojska. Strukura organizacyjna i przeznaczenie rodzajów wojsk.

Wojna hybrydowa – zagadnienia związane z konfliktami asymetrycznymi we współczesnym świecie z przykładami.

Ćwiczenia laboratoryjne 6 godz.

Tematyka zajęć Zarys prawa wojennego. Podstawy samoobrony. Podstawy budowy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Zasady sztuki wojennej. Podstawy praktycznej wiedzy o działaniach taktycznych.

Zjawisko terroryzmu. Klasyfikacja i przyczyny. Zasady reagowania na zagrożenie.

Literatura:

Podstawowa

1. 1. Kitler W. (2011): Bezpieczeństwo narodowe RP. Wydawnictwo AON, Warszawa.

2. 2. Kubiński M. (red.) (2010): Taktyka wojsk lądowych. Wydawnictwo AON, Warszawa.

3. 3. Majchrzak D. (2015): Bezpieczeństwo militarne Polski. Wydawnictwo AON, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Wojnarowski J. (2005): System obronności państwa. Wydawnictwo AON, Warszawa.

2. Wołejszo J. (2013): System dowodzenia. Wydawnictwo AON, Warszawa,

3. Zalewski S. (2005): Służby specjalne w państwach demokratycznych. Wydawnictwo AON, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

rolę i zadania sił zbrojnych i elementów niemilitarnych w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa i narodu; zasady prawa konflików zbrojnych oraz prawa humanitarnego; potrzebę ochrony informacji wrażliwych; warunki obrony koniecznej oraz reguły postępowania w przypadku wystąpienia różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa LES1_W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Planować, organizować i prowadzić działania własne i innych osób w warunkach wystąpienia zagrożeń czasu pokoju, kryzysu i wojny; LES1_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

prezentowania obywatelskiej postawy w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP wśród społeczeństwa, weryfikacji uzyskiwanych z różnych źródeł informacji; obrony dóbr chronionych prawem zarówno własnych jak i dotyczących innych osób LES1_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Test pisemny jednokrotnego wyboru. Minimum do zaliczenia: 12 pkt. Czas realizacji 20 minut.

cwl.Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kabziński
Prowadzący grup: Maciej Kabziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.