Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanization in Forestry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A3a.MIF.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanization in Forestry
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Classification of forest machines and aggregates. Control systems used in forest machines.

Regulatory characteristics of the engine.

Machine performance, including multi-operational machines, methods of defining it. Measurement techniques used in the operation of machines.

Calculation of the costs of machinery use

Operational measurements of the tractor (rolling resistance, force on the wheel, dynamic wheel radius, tractive force, radius of the turning circle); calculation based on measurements (rolling resistance coefficient, slip, etc.).

Pełny opis:

Classification of forest machines and aggregates. Control systems used in forest machines.

Regulatory characteristics of the engine.

Machine performance, including multi-operational machines, methods of defining it. Measurement techniques used in the operation of machines.

Calculation of the costs of machinery use

Operational measurements of the tractor (rolling resistance, force on the wheel, dynamic wheel radius, tractive force, radius of the turning circle); calculation based on measurements (rolling resistance coefficient, slip, etc.).

Project, tractor operational calculations: rolling resistance, wheel force, dynamic wheel radius, tractive force, radius of turning circle; slip, etc.

Design, longitudinal and transversal stability of the tractor (determination of the position of the center of gravity of the aggregate by the method of double weighing, determination of the critical slope angle for the tractor).

Project, working resistance and performance of nursery and cultivating machines (design calculations).

Power balance of the tractor in the aggregate (design calculations).

Charging costs of the aggregate (basic calculations: fixed and variable costs).

Literatura:

Basic

1. Botwin M.1993: Podstawy użytkowania maszyn leśnych;

2. Praca zbiorowa 2008: Poradnika dla operatorów maszyn leśnych agregowanych z ciągnikami.

3. Bedoń; 4. Gkazar K., Wojtkowiaka R. 2008: Koszty pracy maszyn leśnych. Państwowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

Supplementary

1. Jerzy Merkisz, Stanisław Mazurek. 2017. Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa

2. Robert Bosch. 2009. Czujniki w pojazdach samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, tłumaczenie: Brzeżański Marek, Juda Zdzisław,

Efekty uczenia się:

L.A3a.Mech.SM.LLSXX_W01 construction and principles of exploitation of machines used in forestry, methods and technologies used in forest use, have knowledge about ways to minimize damage in forest environment resulting from the use of machinery LES2 _W06

R

SKILLS – the graduate is able to

L.A3a.Mech.SM.LLSXX_U01 has the ability to conduct comprehensive economic, environmental and social analyzes, consequences of activities related to all branches of forest management, taking into account different groups of stakeholders, and is able to propose and evaluate non-standard methods of solving problems related to the profession of a forester. LES2_U03 R

SOCIAL COMPETENCIES – the graduate is ready to:

L.A3a.Mech.SM.LLSXX_K1 is ready to critically assess and participate in discussions in terms of cognitive and practical value of contemporary knowledge of forestry technic LES2 _K01 R

Metody i kryteria oceniania:

Passing the project on a grade.

Assessment of group activity and skills,

the participation of the positive grade from the completion of the exercises in the final evaluation is 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)