Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A3.EKONOM.SI.LZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 30 godz.

Tematyka zajęć

1. Wprowadzenie do przedmiotu ekonomii. Podstawowe definicje, metody badań, zjawiska i prawa ekonomiczne – 2 godz.

2. Model gospodarki rynkowej. Proces przepływu strumienia rzeczowego i finansowego w gospodarce wolnorynkowej – 1 godz.

3. Rynek i rodzaje struktur rynkowych. Monopol, oligopol, kartel, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna jako przykłady niedoskonałości rynkowych – 2 godz.

4. Teoria wyboru ekonomicznego. Prawo popytu i podaży, równowaga rynkowa, elastyczność popytu i podaży, model równowagi rynkowej – 3 godz.

5. Teoria wyboru konsumenta. Zjawisko użyteczności i ograniczenia budżetowego konsumenta – 2 godz.

6. Rola producenta w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo i jego instytucjonalne formy – 2 godz.

7. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Analiza kosztów, utargów i zysku w przedsiębiorstwie – 3 godz.

8. Podstawowe kategorie produktu narodowego i dochodu narodowego, mierniki dobrobytu społecznego – 3 godz.

9. Bezrobocie, jego rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania – 2 godz.

10. Inflacja, jej rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania – 2 godz.

11. System bankowy – jego istota i funkcje – 2godz.

12. Budżet i polityka fiskalna państwa. Klasyfikacja podatków i wydatków państwa – 2 godz.

13. Pieniądz i polityka monetarna państwa – 2 godz.

14. Teoria cykli koniunkturalnych, ich rodzaje, przebieg i przyczyny – 2 godz.

Literatura:

Podstawowa

1. Dach Z.: Podstawy mikroekonomii. Wydawnictwo SYNABA, Kraków, 2000.

2. Milewski R. (red.): Elementarne zagadnienia ekonomii. PWN, Warszawa 2006.

3. Marciniak S. (red.): Elementy makro i mikroekonomii dla inżynierów. PWN, Warszawa 1993.

Uzupełniająca

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T.1. Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2000.

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T.2. Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2000.

3. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. PWN, Warszwa, 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.