Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing i zarządzanie w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.ZARZA.SM.LLSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing i zarządzanie w leśnictwie
Jednostka: Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy mechanizmów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drzewnego i nabycie praktycznych umiejętności kreowania marketingowych zmiennych zależnych (produkt, cena, dystrybucja, promocja) przez gospodarstwo leśne. Część obejmująca zarządzanie koncentruje się na aspektach strategicznych zarządzania gospodarstwem leśnym w otoczeniu rynkowym.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota i charakter rynku produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne, analiza rynku drzewnego.

2. Zarządzanie asortymentem produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne.

3. Kreowanie cen na produkty i usługi leśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem rynku drzewnego.

4. Dystrybucja produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne ze szczególnym uwzględnieniem drewna

5. Promocja produktów i usług wytwarzanych przez gospodarstwo leśne. Promocja leśnictwa i kreowanie jego wizerunku oraz grupy zawodowej leśników.

6. Analiza strategiczna Model Harvardzkiej Szkoły Biznesu (LCAG).

7. Analiza strategiczna Okno Ansoff'a

8. Analiza konkurencji wg pięciu sił M.E. Portera.

9. Analizy portfelowe BCG i GE

Ćwiczenia:

1. Analiza cykli życiowych produktów i usług pochodzenie leśnego.

2. Segmentacja rynku dla produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne. Strategie wobec produktów i usług gospodarstwa leśnego.

3. Obliczanie cen produktów i usług pochodzenie leśnego metodami popytowymi, popytowo-kosztowymi i popytowymi.

4. Określanie systemu i rodzaju dystrybucji oraz budowa kanału dystrybucyjnego dla produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne.

5. Tworzenie kampanii promocyjnej dla produktów i usług pochodzenia leśnego.

6. Strategie wynikające z okna Ansoff'a dla wybranego podmiotu z branży- leśno drzewnej.

7. Analiza sił konkurencyjnych wg M.E. Portera dla wybranego podmiotu z branży- leśno drzewnej.

8. Analiza portfelowa BCG dla wybranego podmiotu z branży- leśno drzewnej.

9. Analiza portfelowa GE dla wybranego podmiotu z branży- leśno drzewnej.

Literatura:

1.Altkorn. J. (red), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, 1998

2.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosem., Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, WN PWN, Warszawa 2005

3.Hutt M. D., Speh T. D., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, WN PWN, Warszawa 1997

4.Kłeczek R., Kowal. W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1996

5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2002

6.Kotler Ph., Marketing, analiza, panowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i ska, Warszawa 2000

7.Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki WN PWN, Warszawa 2003

8. Pierścionek Z. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2012

9. Przybyłowski, Rudelius, Hartley, Kerrin, Marketing, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002

10.Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę z zakresu marketingu w leśnictwie. Zna rynek produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne. Wie na czym polega segmentacja rynku. Wie jaki wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstwa leśnego ma prawidłowo przygotowana i przeprowadzona kampania marketingowa.

Zna istotę marketingu mix. Wie jakie mechanizmy kształtują poziom cen oraz jakie działania podejmowane są na etapie dystrybuowania, promowania produktów i usług. Wie jakie czynności podejmowane są przez zarządzających produktami w ciągu cyklu życia produktów, od momentu wprowadzenia ich na rynek, aż do momentu wycofywania oferty z rynku. Zna zasady prowadzenie analiz strategicznych dla gospodarstwa leśnego.

Umiejętności:

Dokonuje analizy i interpretacji działań marketingowych podejmowanych w ciągu cyklu życia wybranego produktu oferowanego przez wielofunkcyjne gospodarstwo leśne. Posiada umiejętność segmentacji rynku produktów i usług oferowanych przez PGL Lasy Państwowe.

Projektuje działania związane z wprowadzaniem produktów i usług na rynek. Posiada umiejętność ustalania cen, tworzenia i wyboru odpowiedniego dla produktu kanału marketingowego. Projektuje i opracowuje kampanię promocyjną PGL LP oraz produktów i usług oferowanych przez wielofunkcyjne gospodarstwo leśne.

Projektuje, przeprowadza i interpretuje wyniki prostych analiz strategicznych (SWOT, okno Ansoff'a, analiza portfelowa BCG).

Kompetencje społeczne:

Potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując otwartą i odpowiedzialną postawę. Jest kreatywny, działa w sposób przemyślany, przedsiębiorczy i odpowiedzialny.

Ma świadomość wpływu planowej działalności marketingowej na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, w szczególności gospodarstwa leśnego, a także społeczeństwo i środowisko przyrodnicze. Potrafi oszacować ryzyko podejmowanych działań oraz ich skutki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń projektowych

test uzupełnień

Ćwiczenia projektowe, obliczeniowe, warsztatowe:

Sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

zaliczenie projektu (indywidualne, grupowo)

ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

ocena zaangażowania w dyskusji, aktywności i umiejętności podsumowania

test uzupełnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.