Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie rekultywacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.REKUL.SM.LLSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie rekultywacji
Jednostka: Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu student zdobywa szczeółową wiedzę na temat problematyki rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla brunatnego, węgla kamiennego,piasków podsadzkowych, siarki, surowców skalnych, rud miedzi, cynku, ołowiu, składowisk popiołów i odpadów komunalnych wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych. Poznaje również uwarunkowania prawne oraz zasady wykonania projektu rekultywacji leśnej.

Pełny opis:

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla brunatnego na przykładzie KWB „Bełchatów”, KWB „Turów” i KWB „Konin” wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla kamiennego na przykładzie wybranych kopalni wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu piasków podsadzkowych i siarki na przykładzie Kopalni Piasku Podsadzkowego „Szczakowa” i Kopalni Siarki „Piaseczno” i „Machów” wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności górnictwa przemysłu rud miedzi, cynku, ołowiu, składowisk popiołów i gruntów skażonych ropopochodnymi wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych

Technologia rekultywacji leśnej – dobór roślinności i sposób jej wprowadzania. Tok zabiegów i przykłady ważniejszych czynności. Metody szybkiego zadarniania: awiohydroobsiew, hydroobsiew. Tymczasowa obudowa biologiczna.

Rekultywacja na obszarach szkód górniczych oraz terenach skażonych przez przemysłowe zanieczyszczenia. Zagospodarowanie leśne terenów po rekultywacji.

Literatura:

Greszta J., Morawski S. 1972r., Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.,

Krzaklewski W. 1988r., Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych., AR Kraków.,

Gołda T. 2005r., Rekultywacja. AGH Uczelniane wydawnictwo naukowo-dydaktyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Potrafi wytłumaczyć uwarunkowania formalno-prawne podstaw projektowania rekultywacji. Potrafi scharakteryzować, opisać problematykę realizowania rekultywacji na obiektach powstałych na skutek prowadzenia działalności przemysłu węgla brunatnego, węgla kamiennego, piasków podsadzkowych, siarki, surowców skalnych, górnictwa przemysłu rud miedzi, cynku i ołowiu, składowisk popiołów i odpadów komunalnych.

Potrafi opisać technologię rekultywacji leśnej, zasady doboru i wprowadzania roślinności na tereny rekultywowane. Umie wskazać tok zabiegów i opisać przykłady ważniejszych czynności. Zna metody szybkiego zadarniania (awiohydroobsiewu, hydroobsiewu) i tymczasowej obudowy biologicznej.

Umięjętności:

Umie zaprojektować i obliczyć podstawowe parametry obiektów dla których realizowana jest rekultywacja leśna. Posiada umiejętność doboru i zasad wprowadzania roślinność zielno-drzewiastej na tereny rekultywowane. Umie wykonać zestawienie zbiorcze oraz kosztorys.

Kompetencje społeczne:

Posiada świadomość, skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych pozyskiwania surowców naturalnych. Wykazuje dbałość o środowisko naturalne poprzez właściwe wykonanie projektu rekultywacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy, egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia projektowe:

zaliczenie projektu, egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia terenowe:

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

,

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.