Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona konserwatorska; sukcesy i porażki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.OCHRKO.SP.LOCPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona konserwatorska; sukcesy i porażki
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ochrona naturalnych procesów a ochrona bioróżnorodności. Ochrona gatunkowa roślin; rola ochrony czynnej gatunków łąkowych i kserotermicznych. Ochrona gatunkowa zwierząt; analiza przypadków uratowania od zagłady gatunków skrajnie rzadkich. Ochrona naturalnych procesów a zasoby martwych drzew w lasach gospodarczych i w lasach podlegających ochronie.

Ochrona gatunkowa grzybów i ochrona mszaków w warunkach Pienińskiego Parku Narodowego. Znaczenie ochrony czynnej dla utrzymania różnorodności gatunkowej owadów zamieszkujących polany reglowe w Gorcach i w Pieninach. Rola ochrony ścisłej w utrzymaniu populacji rzadkich gatunków ptaków związanych ze starymi lasami.

Pełny opis:

Ochrona naturalnych procesów a ochrona bioróżnorodności. Ochrona gatunkowa roślin; rola ochrony czynnej gatunków łąkowych i kserotermicznych. Ochrona gatunkowa zwierząt; analiza przypadków uratowania od zagłady gatunków skrajnie rzadkich. Ochrona naturalnych procesów a zasoby martwych drzew w lasach gospodarczych i w lasach podlegających ochronie.

Ochrona gatunkowa grzybów i ochrona mszaków w warunkach Pienińskiego Parku Narodowego. Znaczenie ochrony czynnej dla utrzymania różnorodności gatunkowej owadów zamieszkujących polany reglowe w Gorcach i w Pieninach. Rola ochrony ścisłej w utrzymaniu populacji rzadkich gatunków ptaków związanych ze starymi lasami.

Literatura:

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN,

Warszawa.

Bodziarczyk J. (Red.) Ochrona Ścisła w parkach narodowych i rezerwatach: Bilans sukcesów i porażek ostatniego półwiecza. Wyd. UR Kraków, Kraków

Grzegorczyk M. (Red.) 2007. Integralna Ochrona Przyrody. Wyd. IOP, Kraków.

Gutowski J., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa – Hajnówka.

Mirek Z., Nikel A. (Red.) 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Efekty uczenia się:

Ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach ćwiczeń audytoryjnych dotyczących relacji między ochroną gatunkową zwierząt i roślin a ochroną naturalnych procesów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach ćwiczeń audytoryjnych dotyczących relacji między ochroną gatunkową zwierząt i roślin a ochroną naturalnych procesów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Jan Bodziarczyk, Stanisław Brożek, Michał Ciach, Paweł Czarnota, Piotr Dąbrowski, Anna Gazda, Bożena Kotońska-Szwagrzyk, Jan Loch, Robert Sawa, Jerzy Starzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ochrona naturalnych procesów a ochrona bioróżnorodności. Ochrona gatunkowa roślin; rola ochrony czynnej gatunków łąkowych i kserotermicznych. Ochrona gatunkowa zwierząt; analiza przypadków uratowania od zagłady gatunków skrajnie rzadkich. Ochrona naturalnych procesów a zasoby martwych drzew w lasach gospodarczych i w lasach podlegających ochronie.

Ochrona gatunkowa grzybów i ochrona mszaków w warunkach Pienińskiego Parku Narodowego. Znaczenie ochrony czynnej dla utrzymania różnorodności gatunkowej owadów zamieszkujących polany reglowe w Gorcach i w Pieninach. Rola ochrony ścisłej w utrzymaniu populacji rzadkich gatunków ptaków związanych ze starymi lasami.

Pełny opis:

Ochrona naturalnych procesów a ochrona bioróżnorodności. Ochrona gatunkowa roślin; rola ochrony czynnej gatunków łąkowych i kserotermicznych. Ochrona gatunkowa zwierząt; analiza przypadków uratowania od zagłady gatunków skrajnie rzadkich. Ochrona naturalnych procesów a zasoby martwych drzew w lasach gospodarczych i w lasach podlegających ochronie.

Ochrona gatunkowa grzybów i ochrona mszaków w warunkach Pienińskiego Parku Narodowego. Znaczenie ochrony czynnej dla utrzymania różnorodności gatunkowej owadów zamieszkujących polany reglowe w Gorcach i w Pieninach. Rola ochrony ścisłej w utrzymaniu populacji rzadkich gatunków ptaków związanych ze starymi lasami.

Literatura:

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN,

Warszawa.

Bodziarczyk J. (Red.) Ochrona Ścisła w parkach narodowych i rezerwatach: Bilans sukcesów i porażek ostatniego półwiecza. Wyd. UR Kraków, Kraków

Grzegorczyk M. (Red.) 2007. Integralna Ochrona Przyrody. Wyd. IOP, Kraków.

Gutowski J., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa – Hajnówka.

Mirek Z., Nikel A. (Red.) 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Jan Bodziarczyk, Stanisław Brożek, Michał Ciach, Paweł Czarnota, Anna Gazda, Marek Jelonek, Jan Loch, Robert Sawa, Jerzy Starzyk, Jerzy Szwagrzyk, January Weiner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Jan Bodziarczyk, Stanisław Brożek, Paweł Czarnota, Anna Gazda, Bożena Kotońska-Szwagrzyk, Jan Loch, Robert Sawa, Jerzy Starzyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)