Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.MOD.NM.LLZZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Wzory empiryczne do określania biomasy i miąższości drzew. Modele przekroju podłużnego strzał i ich zastosowanie do określania miąższości strzał i sortymentów.

Budowa równań do określania miąższości sposoby opisu i określania biomasy drzew i drzewostanów.

Zadrzewienie i zagęszczenie, zagęszczenie maksymalne. Zależność wymiarów drzew od zagęszczenia. Efektywność różnych miar zagęszczenia przy określaniu wzrostu i produkcyjności lasu. Funkcje wzrostu. Modele wzrostu drzew i drzewostanów. Klasyfikacja modeli. Przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu drzewostanu Modelowanie wzrostu drzewostanu. Dane do modelowania wzrostu drzewostanu. Modele drzewostanowe. Modele wzrostu bazujące na przyroście rocznym. Modele wzrostu drzewa indywidualnego. Modele wzrostu dla drzewostanów różnowiekowych. Struktura drzewostanu i jej biometryczny opis. Skład gatunkowy i jego wpływ na produkcyjność drzewostanów w zależności od nisz ekologicznych gatunków. Ocena produkcyjności siedliska - określanie wysokości górnej drzewostanu - budowa modeli bonitacyjnych na podstawie różnych źródeł danych (czasowe powierzchnie próbne, stałe powierzchnie próbne, analizy strzał, powtarzane lotnicze skanowanie laserowe). Uogólniona metoda różnic algebraicznych (GADA). Aktualna i potencjalna produkcyjność siedliska. Metody określania potencjalnej produkcyjności siedlisk leśnych. Współczesne kierunki w rozwoju metod określania produkcyjności siedlisk leśnych. Zastosowanie modeli geocentrycznych do oceny wpływu wybranych czynników na produkcyjność siedlisk leśnych. Fizjologiczna ekologia produkcji leśnej. Modele fizjologiczne.

Literatura:

Podstawowa

"Burkhart H. E., Tomé M. 2012. Modeling Forest Trees and Stands. Springer-Verlag: Dordrecht, Heidelberg, New York, London.

Pretzsch H. 2010. Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-88307-4.

Skovsgaard J. P., Vanclay J. K. 2008. Forest site productivity: a review of the evolution of dendrometric concepts for even-aged stands. Forestry 81(1): 13–31. DOI: 1093/forestry/cpm041.

Weiskittel A. R. 2011. Forest growth and yield modeling. Wiley-Blackwell.

Socha J. Biometria leśna. Maszynopis w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu Wydziału Leśnego UR w Krakowie. 2007-2018."

Uzupełniająca

"Fabrika M., Pretzsch H. 2013. Forest Ecosystem Analysis And Modelling. Technical University in Zvolen.

Pretzsch H. 2009. Forest Dynamics, Growth and Yield: From Measurement to Model. Berlin: Springer.

Landsberg J. J., Sands P. J. 2011. Physiological ecology of forest production : principles, processes and models. Elsevier/Academic Press

Skovsgaard J. P., Vanclay J. K. 2013. Forest site productivity: a review of spatial and temporal variability in natural site conditions. Forestry 86(3): 305–315. DOI: 10.1093/forestry/cpt010."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

Zna sposoby biometrycznego opisu cech drzew i drzewostanów

Posiada wiedzę na temat modelowego opisu wzrostu drzew i drzewostanów

Zna czynniki determinujące produkcyjność drzewostanów

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

Opracowuje, weryfikuje i stosuje wzory empiryczne na miąższość i biomasę drzew

Dobiera i stosuje modele zbieżystości do określania kształtu drzew oraz miąższości drzew i sortymentów

Określa i ocenia produkcyjność drzewostanów analizuje czynniki na nią wpływające

Stosuje modele wzrostu do prognozowania zmian w strukturze oraz produkcyjności drzewostanu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej modeli funkcjonujących w leśnictwie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.