Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.ZLZ.NM.LLZZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Molekularna organizacja komórki roślinnej: budowa DNA i białek, organizacja genomu komórki roślinnej, mechanizm replikacji, transkrypcji i translacji, przepływ informacji genetycznej w komórce Markery molekularne i biochemiczne. Rodzaje i zastosowanie markerów w leśnictwie. Reakcja PCR: mechanizm, zastosowanie. Ekspresja genów i jej zastosowanie w analizie funkcjonalnej. Sekwencjonowanie DNA: metody i praktyczne zastosowanie. Zastosowanie sekwencjonowania w identyfikacji gatunków i analizie filogenetycznej Wykorzystanie markerów genetycznych w leśnictwie. Identyfikacja osobników i populacji wybranych gatunków drzew leśnych. Ocena stopnia czystości genetycznej plantacji . Ewolucja i filogeografia. Historia genetycznej zmienności i występowania gatunków drzew leśnych. Paleobotanika. Analiza pyłkowa. Filogenetyka. . Genetyka populacyjna drzew leśnych. Częstość genów i genotypów. Prawo Hardy`ego-Weinberga. Czynniki wpływające na zmienność genetyczną Wykorzystanie zmienności drzew w praktyce leśnej. Sposoby weryfikacji wartości selekcyjno-hodowlanej drzew i drzewostanów. Sposoby zakładania upraw doświadczalnych. Plantacje nasienne drugiej i wyższych generacji Metody oceny zmienności populacyjnej i rodowej drzew leśnych. Cechy ilościowe i jakościowe. Podstawowe miary zmienności. Szacowanie odziedziczalności (powtarzalności) cech hodowlanych, korelacji fenotypowych i genetycznych oraz plastyczności. Zastosowanie parametrów selekcyjnych w hodowli uszlachetniającej drzew. Stabilność genotypów (3 godz.).Transformacje genetyczne, metody wprowadzania genów, selekcja i charakterystyka roślin transgenicznych (GMO). Możliwości wykorzystania GMO w leśnictwie. Selekcja MAS (2 godz.)

Ekstrakcja genomowego DNA oraz oznaczanie jego jakości i stężenia. Przeprowadzenie reakcji PCR wybranych sekwencji DNA, programy do projektowania starterów. Elektroforeza agarozowa produktów reakcji PCR. Elementy bioinformatyki: edycja sekwencji, bazy danych (NCBI, EMBL), obsługa programów bioinformatycznych: BLAST Search, Geneious Genetyka populacyjna. HWE. Obliczanie parametrów zmienności struktury genetycznej, interpretacja wyników Zastosowanie metod statystycznych w genetyce ilościowej. Obliczanie komponentów zmienności genetycznej i środowiskowej. Indeksy selekcyjne. Wartość hodowlana populacji . Określanie stabilności genotypów (potomstwo drzew i drzewostanów) z zastosowaniem różnych współczynników Ocena efektu zastosowanego modelu hodowli uszlachetniającej. Projekt uprawy testującej potomstwo wyłączonych drzewostanów nasiennych w regionie testowania

Metody i kryteria oceniania:

wykłady:

Egzamin pisemny, obecność na wykładach (minimum 50%); zaangażowanie w dyskusji w trakcie wykładów (podnosi ocenę o 0,5 stopnia); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwiczenia labolatoryjne:

Zaliczenie sprawozdań; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kraj, Kinga Skrzyszewska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Wojciech Kraj, Kinga Skrzyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kraj, Kinga Skrzyszewska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Wojciech Kraj, Kinga Skrzyszewska, Norbert Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.