Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.PLH.SM.LLZZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

WYKŁAD."Wykorzystanie symulatorów wzrostu drzewostanów w hodowli lasu

Alternatywne metody hodowli sośnin

Postępowanie hodowlane w świerczynach górnoreglowych

Temat zmienny dotyczący bieżących problemów hodowli lasu"

CWL."Projekt planowania hodowlanego

Optymalizacja zabiegów hodowlanych z wykorzystaniem symulatorów wzrostu drzewostanów

Modelowanie wartości drzewostanu"

CWT.Określenie: cech siedliska; funkcji lasu; celów hodowlanych -długo, -średnio i krótkoterminowych w różnych skalach przestrzennych. Pomiar cech taksacyjnych drzewostanów, wyznaczenie zabiegów.

Literatura:

Podstawowa

"1. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

2. Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

3. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

4. Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

5. Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

6. Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Uzupełniająca

"1. Burkhart H.E., Tomé M. 2012. Modeling Forest Trees and Stands. Springer

2. Weiskittel A.R., Hann D.W., Kershaw,Jr. J.A., Vanclay J.K. 2014. Forest Growth and Yield Modeling. Willey-Blackwell

3. Fabrika M., Pretzsch H. 2013. Forest Ecosystem Analysis and Modelling. TU Zvolen

4. Hasenauer H. 2006. Sustainable Forest Management. Growth Models for Europe. Springer

5. Pretzsch H. 2009. Forest Dynamics, Growth and Yield. From Measurement to Model. Springer

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_PHOZP_W01 teorię budowy modeli wzrostu i produkcyjności drzewostanów oraz możliwości ich wykorzystania w hodowli lasu LES2_W06 RL

LES_PHOZP_W02 zasady postępowania hodowlanego w lasach gospodarczych z dominującą funkcją pozaprodukcyjną, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania trwałości lasu LES2_W06 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_PHOZP_U01 wykonać projekt planowania hodowlanego "LES2_U03

LES2_U04" RL

LES_PHOZP_U02 przeprowadzić ocenę w celu optymalizacji zabiegów hodowlanych oraz analizę wartości drzewostanu "LES2_U03

LES2_U04" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_PHOZP_K01 pracy samodzielnej i zarządzania zespołem dobierając odpowiednio role do kompetencji osobowych poszczególnych członków zespołu LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD.

egzamin pisemny (minimum 55% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

CWL.

- wykonanie zadania obliczeniowego,

- zaliczenie projektu,

- zaliczenie sprawozdań,

- rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku,

- udział w dyskusji.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

CAT. Zaliczenie wykonania prac terenowych,

- ocena aktywności i umiejętności pracy i pełnienia różnych funkcji w grupie."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Maciej Pach, Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Stanisław Łyszczarz, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)