Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.PEK.NM.LLZZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Co to jest terramechanika, interakcje maszyna – teren. Parametry trakcyjne podłoża w teorii rozwiniętej i uproszczonej Bekkera oraz w metodzie liczb trakcyjnych Wismera i Lutha. Metody wyznaczania parametrów trakcyjnych podłoża z użyciem bewametru i penetrometru. Parametry układu jezdnego i siły trakcyjne pojazdu kołowego i gąsienicowego w warunkach pracy poza drogą utwardzoną (off -road), metody obliczeń na podstawie liczb trakcyjnych oraz na podstawie pomiarów rzeczywistych (siła napędowa, poślizg, opór toczenia, siła uciągu, sprawność układu napędowego) . Identyfikacja i metody badań oddziaływania maszyn na środowisko leśne ze szczególnym uwzględnieniem gleby leśnej . Pomiary i zalecenia, co do: statycznych i dynamicznych nacisków jednostkowych wywieranych przez układy jedne pojazdów na podłoże leśne, deformacji powierzchni terenu, zmian parametrów fizyczno mechanicznych gleb leśnych zachodzących po jedno i wielokrotnym przejeździe maszyn Współczesne możliwości zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu maszyn na środowisko leśne, alternatywne rozwiązania: maszyn (maszyny łączone, zdalnie sterowne, inne), układów jezdnych (systemy kołowo kroczące, kroczące, eko -opony i eko -gąsienice), niskoemisyjnych jednostek napędowych (eko silniki), ekologicznych rozwiązań układów hydraulicznych (biooleje) Pojazdy elektryczne. Metody obliczania kosztów pracy maszyn leśnych

Literatura:

Podstawowa

1. Wong. J.Y. 2009. Terramechanics and Off-Road Vehicles, Elsevier, s. 431.

2. Bekker M. G. 1969. Introduction to terrain -vehicle systems. Ann Arbour. University of Michigan Press, s. 820.

3. Jakliński L. 2006. Mechanika układu pojazd- teren w teorii i badaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 171.

4. Sołtyński A. 1966. Mechanika układu pojazd-teren. Wydawnictwo MON. s. 617

5. Altkorn J. Podstawy marketingu. Kraków 2003,

6. Wojtkowiak R., Glazar K. 2009 Koszty pracy maszyn leśnych. PIMR. s.76

7. Kotler P. Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1996.

8. Więsik J., Aniszewska M. 2011: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Urządzenie do hodowli i ochrony lasu. Wydawnictwa SGGW. Warszawa, s. 380.

9. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Maszyny i urządzenie do pozyskania i transportu drewna. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 590.

Uzupełniająca

"Podręczniki

1. Więsik J. 1991. Maszyny leśne Część I i II, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1991.

2. Botwin M. 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s

Czasopisma:

1. Journal of terramechnics

2. Czasopismo Drwal.

3. Czasopismo Gazeta Leśna.

4. Czasopismo Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna.

5. Informacje zawarte na stronach internetowych, folderach reklamowych, poszczególnych firm działających w obszarze techniki leśnej."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_PEMZET_W1 wie co to jest terramechanika, jakie są interakcje maszyna – teren. Zna parametry trakcyjne podłoża w teorii rozwiniętej i uproszczonej Bekkera oraz w metodzie liczb trakcyjnych Wismera i Lutha. Wie jakie są metody wyznaczania parametrów trakcyjnych podłoża z użyciem bewametru i penetrometru."LES2_W01, LES2_W02, LES2_W04, LES2_W06".

LES_PEMZET_W2 zna parametry układu jezdnego i siły trakcyjne pojazdu kołowego i gąsienicowego w warunkach pracy poza drogą utwardzoną (off -road). Zna metody obliczeń parametrów trakcyjnych (siła napędowa, poślizg, opór toczenia, siła uciągu, sprawność układu napędowego)."LES2_W01 LES2_W02,LES2_W04,LES2_W06,

zna skutki i stosowane metody badań oddziaływania maszyn na środowisko leśne ze szczególnym uwzględnieniem gleby leśnej. Zna i rozumie pomiary i zalecenia, co do: statycznych i dynamicznych nacisków jednostkowych wywieranych przez układy jedne pojazdów na podłoże leśne, deformacji powierzchni terenu, zmian parametrów fizyczno mechanicznych gleb leśnych zachodzących po jedno i wielokrotnym przejeździe maszyn. "LES2_W01, LES2_W02 , LES2_W04 ,LES2_W06"

LES_PEMZET_W4 zna współczesne możliwości zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu maszyn na środowisko leśne, a tu alternatywne rozwiązania: maszyn (maszyny łączone, zdalnie sterowne, inne), układów jezdnych (systemy kołowo kroczące, kroczące, eko -opony i eko –gąsienice, inne), niskoemisyjnych jednostek napędowych (eko silniki), ekologicznych rozwiązań układów hydraulicznych (biooleje) i inne."LES2_W01,LES2_W02, LES2_W04. LES2_W06"

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_PEMZET_U1 potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty w celu dokonania pomiarów i obliczeń parametrów trakcyjnych ciągnika uniwersalnego, mikrociągnika, innych maszyn (poślizg kół, siła napędowa, opór toczenia, siły uciągu) "LES2_U01, LES2_U02, LES2_U05, LES2_U06.

LES_PEMZET_U2 potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty w celu dokonania pomiarów i obliczeń parametrów fizyczno - mechanicznych podłoża z użyciem m. in. cylindrów miarowych, penetrometrów, ścinarki glebowej i in."LES2_U01

LES2_U02, LES2_U05,LES2_U06,

LES_PEMZET_U3 potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty w celu dokonania pomiarów deformacji podłoża i nacisków wywieranych przez układy jezdne maszyn z użyciem m.in. wagi hydraulicznej, profilomierza. "LES2_U01

LES2_U02, LES2_U05, LES2_U06,

LES_PEMZET_U4 potrafi ocenić stan i chronić środowisko leśne przez dobór odpowiednich środków techniczne do przewidzianych zadań w gospodarce leśnej. LES2_U01, LES2_U02, LES2_U05,LES2_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_PEMZET_K1 jest gotów do krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania maszyn w środowisku leśnym, w zakresie terramechaniki oraz współczesnej wiedzy dotyczącej marketingu maszyn leśnych. LES2_K01, LES_PEMZET_K2

jest gotów do krytycznej oceny siebie, zespołów, w których pracuje oraz do przewodzenia w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią. LES2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Prace zaliczeniowe cząstkowe, na podstawie których wystawiona bedzie ocena końcowa stanowiąca 50% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kormanek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Danuta Owoc, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kormanek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Danuta Owoc, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.