Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka chorób i szkodników roślin w zieleni miejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.DIA.SM.LLLTZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka chorób i szkodników roślin w zieleni miejskiej
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

wykład:

Uwarunkowania pojawu chorób drzew i krzewów w terenach miejskich. Profilaktyka i terapia w ochronie drzew i krzewów przed chorobami w terenach miejskich: metody ochrony, zasady i bezpieczeństwo stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Przegląd chorób wpływających na trwałość i na walory estetyczne drzew i krzewów z rodzajów: Acer, Aesculus, Fagus, Platanus, Populus, Quercus, Tilia, Juniperus, Picea, Pinus, Thuja i in. w warunkach miejskich. Choroby igieł, plamistości liści, mączniaki prawdziwe, rdze, choroby zgorzelowe pędów, choroby pni, choroby korzeni, zgnilizny drewna - symptomologia i etiologia.

Szkody wyrządzane przez owady w terenach miejskich; klasyfikacja gospodarcza owadów; rodzaje szkód; metody kontroli.

Przegląd najważniejszych gatunków owadów foliofagicznych oraz kambio i ksylofagicznych, występujących na różnych gatunkach drzew iglastych i liściastych."

Literatura:

Podstawowa

1. Butin H. 1995. Tree diseases and disorders. Causes, biology and control in forest and amenity trees. Oxford University Press Inc., New York.

2. Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa.

3. Starzyk J.R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalcewicz J. 2006. Ćwiczenia z entomologii leśnej. PWRiL, Warszawa.

"

Uzupełniająca

1. Orlikowski L., Wojdyła A. 2003. Choroby ozdobnych drzew liściastych. Plantpress, Kraków.

2. Łabanowski G., Orlikowski L. (red.) 1997. Ochrona roślin iglastych i wrzosowatych. Plantpress, Kraków.

3. Schnaider Z. 1976. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów powodowanych przez owady i pajęczaki. PWN, Warszawa.

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

LES_DCHSZRZM_W1 symptomy i przebieg chorób infekcyjnych występujących na drzewach i krzewach w warunkach miejskich oraz uwarunkowania i konsekwencje ich pojawu LES2_W05 RL

LES_DCHSZRZM_W2 metody ochrony miejskich terenów zieleni przed chorobami infekcyjnymi oraz przed szkodliwymi gatunkami owadów LEES2_W01 RL

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

LES_DCHSZRZM_U1 przeprowadzić postępowanie diagnostyczne chorób oraz zaproponować działania profilaktyczne i ochronne LES2_U02 LES2_U05 RL

LES_DCHSZRZM_U2 samodzielnie i wszechstronnie identyfikuje i analizuje zjawiska związane z zagrożeniami płynącymi ze strony populacji szkodliwych owadów na obszarze zieleni miejskiej oraz wykazuje zdolność podejmowania standardowych działań rozwiązujących problemy w tym zakresie "LES2_U02

LES2_U05

LES2_U06" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

LES_DCHSZRZM_K1 ponoszenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za ochronę lasów i zadrzewień miejskich; potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności; ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji i uczenia się przez całe życie. LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny sprawdzian umiejętności-przeprowadzenie diagnostyki chorób na bazie materiału zielnikowego oraz identyfikacja 5 okazów owadów na bazie zbiorów entomologicznych (zidentyfikowanie minimum 70% okazów chorób i owadów w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rossa, Hanna Stępniewska
Prowadzący grup: Hanna Stępniewska, Tadeusz Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rossa, Hanna Stępniewska
Prowadzący grup: Robert Rossa, Hanna Stępniewska, Tadeusz Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.