Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.POP.NM.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

„Przedsiębiorczość” – teorie. Etat czy własna działalność gospodarcza? Biznesplan i kryteria oceny biznesplanu. Wymogi prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Procedura zakładania działalności gospodarczej (CEIDG, KRS). Podatek VAT. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT). Podstawowe zasady księgowości w firmie ("mała księgowość" - PKPiR). Przedsiębiorca jako płatnik składek i jako ubezpieczony ("ulga na start", "preferencyjny ZUS", "mały ZUS"). Prawo pracy; rodzaje umów o pracę. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

„Przedsiębiorczość” – teorie. Etat czy własna działalność gospodarcza? Biznesplan i kryteria oceny biznesplanu. Wymogi prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Procedura zakładania działalności gospodarczej (CEIDG, KRS). Podatek VAT. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT). Podstawowe zasady księgowości w firmie ("mała księgowość" - PKPiR). Przedsiębiorca jako płatnik składek i jako ubezpieczony ("ulga na start", "preferencyjny ZUS", "mały ZUS"). Prawo pracy; rodzaje umów o pracę. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

Literatura:

Podstawowa

"1. Mućko P., Sokół A. Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. CeDeW., Warszawa, 2018.

2. Sudoł S. Przedsiębiorstwo. PWE, Warszawa, 2006.

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Dz.U. 2018 poz. 646."

Uzupełniająca

"1. Bednarz J., Gostomski E. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2018.

2. Misińska D. Podstawy rachunkowości. PWN, Warszawa, 2000.

3. Zięba K. Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa, 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_POPR_W01 Rolę przedsiębiorczości w życiu jednostki i jej znaczenie w rozwoju gospodarki narodowej, wykazuje znajomość podstawowych obowiązków pracownika, a przede wszystkim przedsiębiorcy w zakresie zatrudniania pracowników, zna zasady ubezpieczeń, podstawy księgowości, rozliczeń podatkowych oraz prawo pracy. LES2 _W01 RL

LES_POPR_W02 Ma wiedzę na temat aktualnych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki wolnorynkowej, zna zasady reglamentacji działalności gospodarczej. LES2_W07 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_POPR_K01 Podjęcia próby założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudniania pracowników i budowania synergicznych zespołów, analizy ryzyka w związku z zakładaniem działalności gospodarczej, oceny ekonomiczno-społecznych konsekwencji podejmowanych decyzji. "LES2_K01, LES2_K02, LES2_K03, RL

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru/ test uzupełnień (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kożuch
Prowadzący grup: Anna Kożuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kożuch
Prowadzący grup: Anna Kożuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kożuch
Prowadzący grup: Anna Kożuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.