Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.ZPRZU.03L.SM.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym
Jednostka: Zakład Zarządzania i Marketingu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje cele i funkcje prowadzenia firmy usługowej i struktury organizacji i Zarządzania podmiotu usługowego.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest także na kierowaniu ludźmi, zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym i prowadzeniu firmy usługowej samodzielnie i na własne ryzyko. Celem przedmiotu jest opanowanie przez słuchaczy zasad Zarządzania małym i dużym podmiotem usługowym, analizy i oceny działalności usługowej a także umiejętności w zakresie podejmowania decyzji i negocjacji biznesowych. Problematyka przedmiotu może być przydatna dla absolwentów zatrudnionych w urzędach (instytucjach) jak i tym którzy będą prowadzić działalność gospodarczą.

Literatura:

Podstwowa:

1. Stoner J.; Kierowanie, PWN, W-wa, 1996;

2. B. Filipiak, A. Panasiuk (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, PWN, Warszawa, 2008;

3. B. Hollins, S. Shinkins, Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa, 2009;

4. Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej. Handel, gastronomia, turystyka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2007;

5. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa, 1998;

Uzupełniająca

1. Bogdan Godziszewski, Mirosław Fłaffer, Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka Zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011;

2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

3. Ustawa o podatku dochodowym i podatku VAT

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie zasady prowadzenia firmy usługowej,

- zna ogólne zasady tworzenia działalności gospodarczej w zakresie usług,

- posiada wiedzę o procedurach podejmowania decyzji i technikach negocjacji.

Umiejętności

- potrafi budować i rozpoznawać struktury organizacji i zarządzania,

- umie zaplanować i prowadzić usługową działalność gospodarczą,

- umie interpretować wskaźniki analizy działalności usługowej. Kompetencje:

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

- jest przekonany o potrzebie zdobywania wiedzy o zarządzaniu biznesem

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

- podstawowe wiadomości o zarządzaniu firmą usługową, test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia

- cząstkowe oceny pracy indywidualnej i grupowej,

- udział w dyskusji plenarnej - oceny cząstkowe,

- pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności - zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.