Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa i zioła w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.WIZWO.04L.SI.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa i zioła w ogrodach
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z szerokim asortymentem warzyw i ziół uprawianych w przydomowych ogrodach użytkowych. Student poznaje biologię, odmiany, sposoby uprawy roślin warzywnych i zielarskich, a także ich walory ozdobne. Poznaje właściwości lecznicze i wartość prozdrowotną warzyw i ziół, a także zaznajamia się z zasadami doboru gatunków i ich odmian w ogrodach przydomowych.

Pełny opis:

Historia ogrodów warzywnych i zielarskich. Omówienie światowych i polskich przykładów założeń ogrodowych wykorzystujących rośliny warzywne i zielarskie.

Cel i temat ogrodu użytkowego. Kryteria doboru gatunków roślin w odniesieniu do adresata ogrodu.

Zasady ustalania płodozmianu i wyboru systemu uprawy warzyw i ziół w ogrodach.

Klasyfikacje roślin i surowców oraz ich przydatność w wyborze gatunków do planowanych założeń ogrodowych.

Oddziaływanie roślin zielarskich i warzywnych na organizm człowieka.

Agrotechnika uprawy wybranych gatunków warzyw w przydomowych ogrodach użytkowych

Agrotechnika uprawy wybranych gatunków ziół w przydomowych ogrodach użytkowych

Biologia rozwoju, cechy rozpoznawcze i użytkowe, dekoracyjność poszczególnych gatunków i odmian warzyw

Biologia rozwoju, zasady zbioru części użytkowych, dekoracyjność poszczególnych gatunków ziół

Prezentacja raportu doboru gatunków/odmian warzyw i ziół do konkretnego ogrodu tematycznego i jego uzasadnienie.

Literatura:

Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

Rumińska A., Ożarowski A. 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa.

McVicar J. 2004. Księga ziół. SOLIS, Warszawa

Bremness L. 1991. Wielka księga ziół. Wiedza i Życie, Warszawa.

Biggs M. 1998. Warzywa. Muza S.A., Warszawa

Sikora E. 2009. Warzywnik – zakładanie i pielęgnacja. Mulico. Warszawa.

Bauer K. 2007. Ogród warzywny. KDC, Warszawa.

Kołota M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Brasika, Szczecin.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:lWymienia warzywne i zielarskie założenia ogrodowe.

Opisuje biologię, wartość odżywczą, właściwości lecznicze oraz różnice odmianowe warzyw i ziół.

Wyjaśnia dobór gatunków roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego.

Posiada wiedzę na temat agrotechniki uprawy warzyw i ziół w przydomowych ogrodach użytkowych.

UMIEJĘTNOŚCI:Umie wyszukiwać szczegółowe informacje na temat oddziaływania warzyw i ziół na organizm człowieka.

Dokonuje właściwego doboru gatunków i odmian warzyw i ziół do konkretnego założenia ogrodowego.

Organizuje przestrzenne i czasowe rozmieszczenie roślin w założeniu ogrodowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Ma świadomość potrzeby przekazywania odbiorcom ogrodu informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania roślin zielarskich i warzywnych.

Potrafi sprostać wymaganiom adresata użytkowego ogrodu warzywno-ziołowego.

Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za wskazanie sposobów uzyskiwania warzyw i ziół o wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5

Wymienia gatunki roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego, wyjaśnia poprawność ich wyboru, proponuje właściwy sposób prowadzenia ogrodu.

Dobiera właściwe informacje odnośnie oddziaływania warzyw i ziół oraz ich wymagań co do warunków środowiska, analizuje powyższe informacje dla modyfikacji proponowanych rozwiązań, planuje bez błędów rozmieszczenie roślin w ogrodzie

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia roślin zielarskich, przypisuje znaczącą wagę do przekazywania wiedzy na temat znaczenia warzyw i ziół w życiu człowieka, dba o zapewnienie wysokiej jakości płodów roślinnych

Na ocenę 4

Wymienia gatunki roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego, wyjaśnia poprawność ich wyboru. Nie proponuje dobrych sposobów prowadzenia ogrodu

Dobiera właściwe informacje odnośnie oddziaływania warzyw i ziół oraz ich wymagań co do warunków środowiska, ale nie analizuje powyższe informacje dla modyfikacji proponowanych rozwiązań, planuje z drobnymi błędami rozmieszczenie roślin w ogrodzie

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia roślin zielarskich, przypisuje niewielką wagę do przekazywania wiedzy na temat znaczenia warzyw i ziół w życiu człowieka, nie uwzględnia w działaniach dbałości o wysoką jakość płodów roślinnych

Na ocenę 3

Wymienia gatunki roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego, ale nie uzasadnia ich wyboru.

Nie dobiera właściwych informacji odnośnie oddziaływania warzyw i ziół oraz ich wymagań co do warunków środowiska, planuje ze znaczącymi błędami rozmieszczenie roślin w ogrodzie

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia roślin zielarskich, ale nie przypisuje temu należytej wagi

Na ocenę 2

Nie wymienia gatunków roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego.

Nie zna kryteriów klasyfikacji roślin warzywnych i zielarskich, nie wyjaśnia zasad doboru roślin do warunków środowiska

Nie jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego wykorzystania roślin zielarskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Ewa Capecka, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)