Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.TINF1.01Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Archiektura Krajobrazu, 1 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykształcenie umiejętności sprawnego i świadomego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki.

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Celem przedmiotu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, które są przydatne w pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych zawodach wymagających posługiwania się komputerem.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA 15 godz.

- Arkusz kalkulacyjny. Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym.

Komórki i zakresy komórek. Dane w arkuszu. Obliczenia w arkuszach. Wykresy. Formatowanie.

- Grafika menedżerska i prezentacyjna. Pierwsze kroki w tworzeniu prezentacji, Animacje

- Usługi w sieciach informatycznych. Wyszukiwanie informacji z Internetu. Komunikacja.

- Wykonanie i prezentacja projektu tematycznego + Arkusz Excel

- Wprowadzenie do baz danych, Bazy danych. Pierwsze kroki z bazą danych Access

- Bazy danych. Podstawy tworzenie bazy danych, Bazy danych. Tworzenie tabeli

- Bazy danych. Relacja jeden do wielu

- Bazy danych. Tworzenie odnośników, maska wprowadzania, format, reguły sprawdzania poprawności, indeksowanie, rozmiar pola, skala.

- Bazy danych. Tworzenie kwerend, Bazy danych. Raporty i formularza

- Edytor tekstu Word. Korespondencja seryjna na podstawie bazy danych Access

- Edytor tekstu Word. Formatowanie większej ilości tekstu. Tworzenie i modyfikowanie nagłówków, malarz formatów, tabulatory, tabele, Edytor tekstu Word. Formatowanie większej ilości tekstu. Automatyczne wstawianie spisu treści, spisu ilustracji, numeracja stron. Edytor tekstu -

- Word. Formatowanie większej ilości tekstu. Wstawianie sekcji, -zarządzanie numeracją i układem poszczególnych stron dokumentu

-Bazy danych. Ćwiczenia sprawdzające umiejętności tworzenia tabel, relacji i formatowania danych w bazie danych. Edytor tekstu Word. ------Sprawdzenie umiejętności formatowania tekstu. Bazy Danych. Sprawdzenie umiejętności posługiwania się bazą danych Access.

Literatura:

1. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006.

2. Staranowicz A., Duda P., Orłowski A. ,Technologie informacyjne, Warszawa 2007,

3. Witold Sikorski., Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007

4. Barbara Gaworska, Henryk Szantula., Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo: Stowarzyszenie KISS

5. Zdzisław Nowakowski., Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007

6. Adam Trawka., Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo: Stowarzyszenie KISS

7. Mirosława Kopertowska., Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007

8. Andrzej Mazur Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo: Stowarzyszenie KISS

9. Mirosława Kopertowska., Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007

10. Romuald Lenert Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo: Stowarzyszenie KISS

11. Mirosława Kopertowska., Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007

12. Dariusz Przygodzki Bazy danych, Wydawnictwo: Stowarzyszenie KISS

13. Mirosława Kopertowska., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007

14. Alicja Biegańska Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo: Stowarzyszenie KISS

15. Adam Wojciechowski., Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007

16. Elżbieta Bowdur Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo: Stowarzyszenie KISS

Efekty uczenia się:

WIEDZA

TI_W01 posiada podstawową wiedzę na temat podstawy technik informatycznych, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej,

TI_W02 posiada wiedzę z zakresu usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji

UMIEJĘTNOŚCI

TI_ U01 umie wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji). Umie kopiować i przenosić fragmenty tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami. Umie tworzyć i modyfikować nagłówki oraz wstawiać podpisy pod grafiką. Umie wstawiać automatyczne spisy treści, spisy ilustracji, bibliografię. Potrafi wydzielić sekcje w dokumencie tekstowym. Zna działanie tabulatorów. Posiada umiejętność stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także powinien umieć tworzyć korespondencje seryjna.

TI_ U02 umie wykonać zadania związane z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania.

TI_ U03 zrozumienie podstawowych zasad tworzenia i wykorzystania baz danych oraz posługiwanie się programem do obsługi baz danych. Umiejętność tworzenia i modyfikowania tabel, zapytania, formularze, raporty w postaci gotowej do rozpowszechniania, budowanie relacji miedzy tabelami, wybieranie i przetwarzanie informacji zawartych w bazie,

TI_ U04 umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji. Umie wykonać następujące zadania: tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania. Umie kopiować i przenosić tekst, obrazy, rysunki i wykresy w obrębie danej prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami. Posiada umiejętność wykonywania zadań związanych z edycja obrazów, wykresów i rysunków, a także stosowania różnych efektów przejść pomiędzy slajdami.

TI_ U05 Usługi w sieciach informatycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

TI_ K01 Student potrafi zidentyfikować podstawowe obszary zastosowań Technologii informacyjnej oraz wspomagać tą technologią rozwiązywanie problemów z tego zakresu. Potrafi zaproponować i dobrać środki oraz narzędzia wykorzystujące TI i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Student wykonał mniej niż 50% zadań.

Na ocenę 3,0 Student wykonał mniej od 50% do 65% zadań.

Na ocenę 3,5 Student wykonał mniej od 66% do 75% zadań.

Na ocenę 4,0 Student wykonał mniej od 76% do 85% zadań.

Na ocenę 4,5 Student wykonał mniej od 86% do 95% zadań.

Na ocenę 5,0 Student wykonał powyżej 95% zadań.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.