Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny w rozwiązaniach inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.ROINZ.05Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny w rozwiązaniach inżynierskich
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania roślin jako elementu przyrodniczego kształtującego krajobraz: zastosowanie żywego budulca w konstrukcjach biotechnicznych przejmujących funkcje typowych konstrukcji inżynierskich, zastosowanie biologicznych materiałów uzupełniających w istniejących rozwiązaniach technicznych, stosowania roślinności w celu niwelowania negatywnych skutków antropopresji na terenach aglomeracji miejsko-przemysłowych, poprzez tworzenie terenów zieleni oraz biologiczną rekultywację i zagospodarowanie nieużytków.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: 15 godzin

Funkcje roślinności z punktu widzenia inżynierii środowiska. Podstawowe cechy roślin wykorzystywanych w rozwiązaniach inżynierskich. Dostosowanie roślin do warunków środowiska.

Zastosowanie roślin w budownictwie ziemnym i wodnym oraz w renaturyzacji cieków. Schematy techniczne podstawowych umocnień i budowli biotechnicznych.

Alternatywne wykorzystanie roślinności - fitoremediacja, rośliny energetyczne.

Teamatyka ćwiczeń: 15 godzin

Zalecenia do budowy zadrzewienień pełniących różne funkcje ochronne oraz do zastosowania roślin w rekultywacji terenów zdegradowanych - omówienie tematu.

Opracowanie koncepcji budowy zadrzewienień ochronnych do określonych funkcji i warunków siedliskowych.

Literatura:

1. Begemann W., Schiechtl H. M. 1999. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Wydawnictwo Arkady. 2. Zajączkowski K. 2001. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich. IBL, Warszawa 3. Krzaklewski W. 2017. Podstawy rekultywacji leśnej. UR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

funkcje i cechy roślinności wykorzystywanej do celów inżynierskich oraz ich wymagania siedliskowe

funkcje i zasady kształtowania zadrzewień ochronnych; możliwości wykotrzystania roślin w rekultywacji terenów zdegradowanych; wpływ roślinności na poprawę warunków środowiskowych i jakość życia człowieka

zastosowania roślin w budownictwie wodnym i ziemnym, jako umocnienia i budowle biologiczne i biotechniczne

Umiejętności - student potrafi:

dobrać gatunki roślin dostosowanych do określonych warunków siedliskowych i pełnienia określonych funkcji na podstawie literatury fachowej

wykonać proste obliczenia matematyczne i rysunek koncepcyjny zagospodarowania terenu z wykorzystaniem roślinności

Kompetencje społeczne – student jest gotów do:

świadomego kształtowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy warunków środowiskowych i jakości życia człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie koncepcji projektowej; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać koncepcję i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jej wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Zając
Prowadzący grup: Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Zając
Prowadzący grup: Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Zając
Prowadzący grup: Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Zając
Prowadzący grup: Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.