Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces inwestycyjny w terenach zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.PIWTZ.04L.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces inwestycyjny w terenach zieleni
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami inwestycji, etapami jej realizacji, wybranymi metodami oceny ekonomicznej inwestycji, a także współczesnymi systemami ich realizacji w odniesieniu do terenów zielonych. Poruszane również są kwestie zasad planowania i organizacji procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwa pracy, przygotowania, planowania oraz mechanizacji robót ziemnych na terenach zielonych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Pełny opis:

Wykłady (15h):

Elementy i organizacja procesu inwestycyjnego, pojęcie inwestycji i ich podział, cykl przedsięwzięcia inwestycyjnego – fazy, etapy realizacji inwestycji. Rola inwestora, projektanta i wykonawcy. Uzyskiwanie kluczowych decyzji i wytycznych. Elementy projektu budowlanego. Systemy realizacji inwestycji. Ochrona środowiska podczas realizacji inwestycji. Zasady organizacji prac budowlanych. Metody realizacji robót w terenach zieleni. Rodzaje harmonogramów i wybranych systemów sieciowych w projektowaniu realizacji robót. Ekonomiczna ocena inwestycji. Wybrane informacje dotyczące instrumentów finansowania inwestycji przez gminy.

Ćwiczenia (15h):

Posługiwanie się mapą warstwicową celem ustalenia wielkości prac ziemnych do wykonania w projektowanym terenie zielonym będącym przedmiotem inwestycji. Ustalanie kubatury robót ziemnych i ich bilansu. Zaplanowanie robót ziemnych, drogowych i ogrodniczych. Wykorzystanie katalogów nakładów rzeczowych do opracowania harmonogramu projektowanej inwestycji wraz z ustaleniem jej kosztów.

Literatura:

1. Jaworski K. 2004. Podstawy organizacji budowy. PWN Warszawa.

2. Jaworski K., Lenkiewicz W. 1992: Organizacja i planowanie w budownictwie. Tom I i II. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.

3. Praca zbiorowa pod red. Sokołowskiego J. 1991. Technologia i organizacja robót wodno melioracyjnych. Wyd. SGGW.

4. Michnowski Z. 1985. Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady. Warszawa.

5. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. 1995. Zasady i metody kosztorysowania robót budowlanych. Warszawa.

6. Plebankiewicz E. 2007. Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Politechnika Krakowska. Kraków.

7. Żywica R., Meszek W., Żywica A.: 2003. Organizacja procesu inwestycyjnego, Wyd. 3, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

8. Weiss I., Jurga R.: 2005. Inwestycje budowlane .Wyd. 4, Wydawnictwo Beck.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student ma wiedzę:

- dotyczącą organizacji procesu inwestycyjnego oraz faz i etapów realizacji inwestycji;

- odnośnie roli inwestora, projektanta i wykonawcy. Zna elementy projektu budowlanego i systemów realizacji inwestycji;

- odnośnie ochrony środowiska podczas realizacji inwestycji;

- co do zasad organizacji prac budowlanych, oraz wybranych elementów projektowania optymalnego, w tym wybrane metody i systemy realizacji robót;

- dotyczącą wybranych instrumentów finansowania inwestycji przez gminy.

Umiejętności. Student potrafi:

- zaplanować wybraną formę terenu zielonego będącego przedmiotem inwestycji;

- wykonać przedmiar i ustalić kubaturę robót zimnych wraz z ich bilansem;

- posługiwać się katalogami nakładów rzeczowych i katalogami cen w celu ustalenia kosztów inwestycji;

Kompetencje społeczne. Student ma świadomość:

- pracy zespołowej i konieczności wykonania elementów składowych projektu tak, aby stanowiły jedną całość w określonym czasie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie w formie pisemnej ograniczone czasowo. Udział oceny z części wykładowej w stosunku do oceny końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: zaliczenie projektu. Udział oceny z części ćwiczeniowej w stosunku do oceny końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran
Prowadzący grup: Przemysław Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran
Prowadzący grup: Przemysław Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cholewa
Prowadzący grup: Mariusz Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.