Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobrazy naturalne i antropogeniczne Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.KRNAT.02Z.SM.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajobrazy naturalne i antropogeniczne Europy
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.muzeumgleb.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Różnorodność środowisku przyrodniczego Europy i jego wpływ na różnorodność krajobrazów i życie człowieka. Przegląd regionalny krajobrazów i środowiska w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Klimatyczne, geologiczne i glebowe uwarunkowania zmienności geograficznej Europy

2. Zmienność środowiska przyrodniczego od strefy polarnej do śródziemnomorskiej – krajobrazy naturalne i antropogeniczne

3. Zmienność środowiska przyrodniczego od Atlantyku po Morze Kaspijskie – krajobrazy naturalne i antropogeniczne

4. Środowisko przyrodnicze i jego wpływ na życie człowieka i krajobrazy naturalne.

5. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze i przekształcanie krajobrazów naturalnych w antropogeniczne.

Ćwiczenia audytoryjne:

Każde ćwiczenie obejmuje analizę geochemicznych właściwości gleb, oraz zapoznanie się z dokumentacją filmową i fotograficzną krajobrazów i środowiska zbliżonego do naturalnego oraz przekształconego przez człowieka, następujących regionów Europy:

1. Krajobrazy strefy śródziemnomorskiej na przykładzie regionu Apulia we Włoszech.

2. Krajobrazy Puszty Węgierskiej

3. Krajobrazy obszar Polski – wyeksponowanie podobieństw i różnic do innych regionów Europy

4. Krajobrazy Tajgi Południowej na przykładzie Finlandii

5. Krajobrazy Tajgi Północnej na przykładzie Finlandii

6. Krajobrazy Tundry na przykładzie Północnej Norwegii

7. Krajobrazy strefy atlantyckiej na przykładzie Bretanii we Francji i okolic Stuttgartu w Środkowych Niemczech

8. Krajobrazy strefy czarnoziemnej, uprawne i naturalne stepy okolic Charkowa na Ukrainie

9. Krajobrazy suchych stepów okolic Wołgogradu

10. Krajobrazy półpustyń i pustyń na przykładzie obszarów pomiędzy Wołgogradem i Astrachaniem w Rosji.

Literatura:

1. Bernadzki E. 2006.Lasy i leśnictwo krajów unii Europejskiej.” IBL Warszawa.

2. Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego.

3. Falkowski J; Kostrowicki J. 2001. Geografia rolnictwa świata. PWN Warszawa

4. Garski A. 2007. Skandynawia. Parki narodowe i rezerwaty przyrody. Bernardinum, Pelplin.

5. Gumilow L 2004. Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, wyd. PIW, Warszawa

6. Martyn D. 1995. Klimaty kuli ziemskiej. PWN Warszawa.

7. Ostaszewska K. 2002. Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. PWN Warszawa.

8. Soil Atlas of Europe, European Soil Bureau Network, European Commision, 2005, 128 pp. Office of Official Publications of the European Communities, L-2995 Luxembourg.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)