Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia roślin ogrodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.HROOG.05Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia roślin ogrodowych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z doborem roślin ozdobnych w poszczególnych epokach historycznych, geneza uprawy wybranych gatunków roślin ozdobnych, ich symbolika i pochodzenie

Pełny opis:

Roślinność ogrodów starożytnych (Egipt, Grecja, Rzym). Roślinność ogrodów islamu. Roślinność ogrodów średniowiecza

Opracowanie koncepcji ogrodu średniowiecznego. Odrodzenie w ogrodach europejskich. Historia transportu roślin, ogrodów botanicznych, szklarni i oranżerii. Roślinność ogrodów krajobrazowych.Rośliny stosowane w ogrodach w XIX i XX wieku. Polscy „łowcy roślin”. Zarys historii rodzimych szkółek ogrodniczych.

Literatura:

Bogdanowski J. 2000. Polski ogród ozdobny. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Gawryszewska B. 2006. Historia i struktura ogrodu rodzinnego. Wydawnictwo SGGW.

Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Rejewski M. 1996. Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Tłumaczy obecność najważniejszych gatunków roślin w kulturze ogrodniczej na przestrzeni dziejów. Wyjaśnia rozwój ogrodnictwa w poszczególnych epokach historycznych w aspekcie społecznym.

Tłumaczy aklimatyzację nowych gatunków roślin w ogrodach europejskich oraz ich wprowadzenie do szkółek ogrodniczych w oparciu o ich pochodzenie, wymagania glebowe i uprawowe

Podkreśla wkład upraw rolniczych w kształtowanie podstaw ogrodnictwa.

Umiejętności:

Interpretuje symbolikę i obecność poszczególnych gatunków roślin w kulturze europejskiej. Analizuje wybrane historyczne założenie ogrodowe pod względem doboru roślin. Podkreśla rolę polskiego szkółkarstwa w rozwoju produkcji ogrodniczej.Znajduje informacje dotyczące pochodzenia i zastosowania roślin ozdobnych.

Używa narzędzi internetowych do pozyskiwania informacji z zakresu studiowanego przedmiotu.

Kompetencje społeczne:

Przewiduje potrzebę dalszego dokształcania się z zakresu rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych w oparciu o właściwy dobór gatunków. Łączy historyczne założenia ogrodowe i parkowe z dziedzictwem kulturowym danego regionu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny

ćwiczenia: zaliczenie sprawozdania, projektu oraz prezentacji na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.