Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja fotograficzna krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.DOFOT.03Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja fotograficzna krajobrazu
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Architektura Krajobrazu, 3 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i techniką sporządzania dokumentacji fotograficznej krajobrazu. Słuchacze zaznajomieni zostaną z technikami wykorzystywanymi we współczesnej fotografii cyfrowej. Omówiona zostanie budowa aparatów fotograficznych i ich obsługa. Przedstawione zostanie oprogramowanie przydatne w fotografii krajobrazu, planowaniu sesji fotograficznej, przetwarzaniu i analizie obrazu. W ramach kursu przewidziane są wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne i praktyczne w plenerze. Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny posiadać aparat fotograficzny.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Dokumentacyjne i artystyczne aspekty fotografii. Linia jako podstawowy element kompozycji. Dokumentacja kształtu, formy, faktury i wzoru w krajobrazie. Rola barwy i tonacji.

2. Skąd czerpać wzory? Kompozycja krajobrazu w malarstwie. Profesjonalna fotografia krajobrazu w Polsce i na świecie. Kielecka szkoła krajobrazu.

3. Aparaty i obiektywy – typy i rodzaje, cechy i zastosowania.

4. Automatyka aparatu. Tryby pracy A, S, P, M. Metody pomiaru światła.

5. Ekspozycja - przysłona i migawka. Od czego zależy głębia ostrości?

6. Oświetlenie i jego znaczenie w dokumentacji krajobrazu.

7. Punkt widzenia i perspektywa. Kształt kadru i jego wypełnienie. Rola horyzontu w fotografii krajobrazu.

8. Prawo a fotografia. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Prawo do wizerunku.

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych:

1. Ocena zdjęć krajobrazu wg ogólnych zasad fotografii.

2. Edycja zdjęć w programach graficznych. Pliki RAW i JPG. Obróbka globalna i selektywna. Retusz, poprawa kontrastu, wyostrzanie i kadrowanie. Korekta perspektywy. Zmiana rozdzielczości.

3. Techniki specjalne w fotografii krajobrazu. Zwiększanie rozpiętości tonalnej zdjęcia. Opracowanie zdjęcia w technice HDR w programie Photomatix Pro oraz zdjęcia w technice DRI w programie Adobe Photoshop. Łączenie zdjęć w panoramy.

4. Wykorzystanie i analiza zdjęć satelitarnych (programy Google Earth, The Photographer’s Ephemeris i Adobe Photoshop). Planowanie i dokumentacja sesji fotograficznej. Przewidywanie oświetlenia.

5. Studia przypadków praktycznych: jak rozwiązać problem i wykonać poprawne zdjęcie?

Tematyka ćwiczeń terenowych:

1-3. „Krajobraz strefy centralnej miasta”:

Ćwiczenie polega na wykonaniu 6 zdjęć dokumentujących zabudowę centrum miasta. Można przedstawić przykłady zabudowy harmonijnej lub chaotycznej. Można udokumentować przykłady sąsiedztwa konfliktowych lub uzupełniających się funkcji. Można przedstawić panoramę miasta, widok ulicy, kwartału zabudowy, budynku lub jego wybranego, fragmentu, konkretnego detalu. Należy świadomie wykorzystać 3 różne z 6 poznanych elementów kompozycji, t.j.:

Linia, Kształt, Forma, Faktura, Wzór, Kolor.

4-6. „Krajobraz miejski strefy pośredniej lub peryferyjnej”:

Ćwiczenie polega na wykonaniu 6 zdjęć krajobrazu otwartego strefy pośredniej lub peryferyjnej miasta pokazując jego klimat, specyfikę, strukturę, zjawiska w nim występujące. Można przedstawić bardziej rozległą panoramę miasta, widok ulicy, w którym pobliska zabudowa może stanowić tło, pokazać układ zieleni miejskiej, charakterystykę przestrzeni niezabudowanej, otwartej. Należy świadomie wykorzystać 3 różne z 6 poznanych elementów kompozycji, t.j.:

Linia, Kształt, Forma, Faktura, Wzór, Kolor.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35, ECTS 1

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godzin

praca własna 35 godz,. ECTS 1

Literatura:

Podstawowa:

1. Freeman M., 2007, Okiem fotografa. Sztuka komponowania i projektowania zdjęć cyfrowych, Wyd. National Geographic

2. Peterson B., 2008, Kreatywna fotografia bez tajemnic, Wyd. Galaktyka

3. Dederko W., 2006, Światło i cień w fotografii, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne

Uzupełniająca:

1. Busselle M., 2002, Fotografia barwna, Wyd. Artystyczne i Filmowe

2. Dębek P., Krupa D., Prawo a fotografia, Digital Foto Video, lipiec 2010 (34)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę nt. fotografii i technik stosowanych w fotografii

- zna i rozumie rolę podstawowych elementów kompozycyjnych w tworzeniu dokumentacji fotograficznej krajobrazu

- wie jakie są jego prawa i obowiązki jako fotografa w świetle przepisów prawa

Umiejętności:

- posiada umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego i programów komputerowych służących do obróbki zdjęć

- dostrzega znaczenie i dokumentuje podstawowe elementy kompozycyjne, t.j.: linię, kształt, formę, fakturę, wzór i kolor

- wykonuje dokumentację prowadzonych badań naukowych zgodnie z podstawowymi regułami fotografii

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę i możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych

- postrzega swe otoczenie z większą wrażliwością

- postępuje w sposób etyczny i profesjonalny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie sprawdzianu wiedzy teoretycznej (treść wykładów i ćwiczeń audytoryjnych) oraz na podstawie zdjęć wykonanych podczas ćwiczeń terenowych oddanych wraz z opisem i komentarzem prowadzącemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.