Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa obiektów architektury krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.BUDOB.04L.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa obiektów architektury krajobrazu
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy: Architektura Krajobrazu, 4 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi urządzania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych oraz przygotowanie do kierowania i nadzorowania robót realizacyjnych w obiektach architektury krajobrazu

Pełny opis:

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi urządzania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych oraz przygotowanie do kierowania i nadzorowania robót realizacyjnych w obiektach architektury krajobrazu.

Omawiane: są kształtowanie terenu, zabezpieczanie roślin i gleby na terenach inwestycji, technologia budowy układu komunikacyjnego, murów oporowych, podpór dla pnączy, zbiorników wodnych, ogrodów na dachach, zielonych ścian, systemów nawadniania terenów zieleni, zakładanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, kosztorysowanie wykonawstwa

Literatura:

1. Alisson J. 1991. Woda ozdobą ogrodu. Wydawnictwo ELEW.

2. Bartosiewicz A. 1984. Urządzanie terenów zieleni. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

3. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ogrodzenia, murki. PWRiL.

4. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ścieżki, drogi. PWRiL.

5. Głowacki P., Niemirski A. 1988. Baseny, wodotryski, brodziki. PWRiL.

6. Muras P., Frazik-Adamczyk M. 2002. Żywopłoty. Wyd. Plantpress

7. Plessner H. 1992. Bądź architektem swojego ogródka. Wydawnictwo Arkady.

8. Rutkowska B., Hempel A. 1986.Trawniki. PWRiL.

Efekty uczenia się:

zna zasady programowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu

potrafi dokonać wyboru odpowiednich materiałów i technologii w procesie projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu

umie zastosować zdobytą wiedzę o uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych, społecznych , ekonomicznych i prawnych w procesie programowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu

umie zastosować zdobytą wiedzę o uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych, społecznych , ekonomicznych i prawnych w procesie programowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu

potrafi współdziałać z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu, umie kierować zespołami i pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (Of)

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

Ocena podsumowująca (Ok)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Praktyki zawodowe:

w ramach praktyk po 3 i 4 semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.