Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZROLN.07Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys rolnictwa
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wisig.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rolnictwa. Zaznajomienie ich z zasadami funkcjonowania gospodarki rolniczej w zakresie pozwalającym na stosowanie właściwych działań inżynierskich w procesie ingerencji człowieka w agroekosystemy bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Student pozna:

Zadania rolnictwa w gospodarce narodowej. Strukturę użytkowania ziemi w Polsce. Działy produkcji rolniczej. Produkcję roślinną. Podstawowe rośliny uprawne, ich wymagania względem środowiska – zróżnicowanie właściwości użytkowych roślin. Potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin. Uprawę gleby, uprawki, zespoły uprawek, płodozmiany.

Literatura:

1. Dzieżyc J., Dzieżycowa D. 1983. Podstawy rolnictwa, PWRiL, W-wa

2. Praca zbiorowa p.r. Listowskiego A. Szczegółowa uprawa roślin. 1986. PWN, W-wa

3. Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. Ogólna uprawa roli i roślin 1996. PWRiL W-wa

4. Piekut K., Pawluśkiewicz B. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. 2005. Wyd. SGGW W-wa.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Potraf także pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i ich źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski

Metody i kryteria oceniania:

Student przy zaliczeniu materiału z wykładów:

Na ocenę 2,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga mniej niż 65% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 66% do 75% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 3,5 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 76% do 80% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 4,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 4,5 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 91% do 95% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 5,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga ponad 95% poprawnych odpowiedzi.

W przypadku zaliczenia materiału z ćwiczeń:

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł

Na ocenę 3,0 Student potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł, nie potrafi jednak integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski

Na ocenę 3,5 Student potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł, próbuje integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji nie potrafi jednak wyciągać wniosków

Na ocenę 4,0 Student potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł, integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji próbuje również wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5 Student potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i ich źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich poprawnej interpretacji a także wyciągać wnioski.

Na ocenę 5,0 Student potrafi wyjątkowo efektywnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i ich źródeł, potrafi skutecznie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich poprawnej interpretacji a także wyciągać słuszne wnioski.

Praktyki zawodowe:

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.