Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zanieczyszczenia obszarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZOBSZAR.KD.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zanieczyszczenia obszarowe
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy pozwalającej na identyfikację poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń obszarowych i ich źródeł pochodzenia. Zdobyta wiedza wykorzystana może być w procesie kształtowania środowiska przyrodniczego i pozwoli na podejmowanie działań w zakresie kontroli i sposobów ograniczania negatywnych skutków zanieczyszczeń obszarowych, ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Naturalne i antropogeniczne źródła pochodzenia substancji chemicznych w środowisku przyrodniczym. Zanieczyszczenia punktowe, liniowe i obszarowe; definicje, źródła powstawania. Udział poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń w ładunku ogólnym.

Udział rolnictwa w zanieczyszczeniach obszarowych, czynniki warunkujące wielkość ładunku zanieczyszczeń obszarowych dostarczanych do różnych elementów środowiska przyrodniczego, pochodzących z działalności rolniczej.

Erozja jako źródło zanieczyszczeń obszarowych. Rodzaje i typy erozji oraz sposoby zapobiegania jej występowaniu.

Zanieczyszczenia obszarowe przyczyną eutrofizacji wód powierzchniowych oraz jej skutki dla ekosystemów wodnych.

Działania zapobiegające lub ograniczające negatywny wpływ zanieczyszczeń obszarowych na środowisko naturalne. Ich skuteczność

Literatura:

1. Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE. Raport wskaźnikowy. Biblioteka Monitoringu Środowiska, W-wa 2006.

2. Kozłowski S., - Gospodarka a środowisko przyrodnicze. PWN W-wa 1991

3. Bieszczad S., Sobota J. – Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo- rolniczego. Akademia Rolnicza Wrocław 1993

4. Maciak F. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW W-wa 1999

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu podstaw prawnych oraz gospodarowania i administrowania zasobami środowiska.

Ma wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem przyrodniczym.

Umie określać zasady funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego oraz relacji zachodzących pomiędzy życiem społecznym a gospodarką i środowiskiem.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2.0 Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga mniej niż 55% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3.0 Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 55% do 65% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,5 Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 65% do 75% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4.0 Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 75% do 85% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,5 Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 85% do 95% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 5.0 Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga ponad 95% poprawnych odpowiedzi.

W przypadku ćwiczeń:

Na ocenę 2.0 Student nie umie określić zasad funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego, nie rozumie również relacji zachodzących pomiędzy życiem społecznym a gospodarką i środowiskiem.

Na ocenę 3.0 Student próbuje określić zasad funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego, ma jednak kłopoty ze rozumie relacji zachodzących pomiędzy życiem społecznym a gospodarką i środowiskiem.

Na ocenę 3,5 Student próbuje określić zasad funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska, niekompletnie rozumie również relacje zachodzące pomiędzy życiem społecznym a gospodarką i środowiskiem

Na ocenę 4.0 Student określa zasady funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego i relacje zachodzące pomiędzy życiem społecznym a gospodarką i środowiskiem.

Na ocenę 4.5 Student określa zasady funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego rozumie i precyzuje relacje zachodzące pomiędzy życiem społecznym a gospodarką i środowiskiem.

Na ocenę 5.0 Student bezbłędnie określa zasady funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego rozumie i potrafi sprecyzować relacje zachodzące pomiędzy życiem społecznym a gospodarką i środowiskiem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Misztal
Prowadzący grup: Andrzej Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.