Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZARROL.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys rolnictwa
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rolnictwa. Zaznajomienie ich z zasadami funkcjonowania gospodarki rolniczej w zakresie pozwalającym na stosowanie właściwych działań inżynierskich w procesie ingerencji człowieka w agroekosystemy bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Student pozna następujące treści kształcenia:

Zadania rolnictwa w gospodarce narodowej. Struktura użytkowania ziemi w Polsce. Działy produkcji rolniczej.

Produkcja roślinna. Podstawowe rośliny uprawne, ich wymagania względem środowiska – zróżnicowanie właściwości użytkowych roślin. Potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin.

Uprawa gleby, uprawki, zespoły uprawek, płodozmiany.

Literatura:

1. Dzieżyc J., Dzieżycowa D. 1983. Podstawy rolnictwa, PWRiL, W-wa

2. Praca zbiorowa p.r. Listowskiego A. Szczegółowa uprawa roślin. 1986. PWN, W-wa

3. Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. Ogólna uprawa roli i roślin 1996. PWRiL W-wa

4. Piekut K., Pawluśkiewicz B. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. 2005. Wyd. SGGW W-wa.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Potraf także pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i ich źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku zaliczenia materiału z wykładów Student:

Na ocenę 2,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga mniej niż 65% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 66% do 75% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 3,5 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 76% do 80% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 4,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 4,5 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga od 91% do 95% poprawnych odpowiedzi

Na ocenę 5,0 Na teście jednokrotnego wyboru osiąga ponad 95% poprawnych odpowiedzi.

W przypadku materiału z ćwiczeń:

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł

Na ocenę 3,0 Student potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł, nie potrafi jednak integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski

Na ocenę 3,5 Student potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł, próbuje integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji nie potrafi jednak wyciągać wniosków

Na ocenę 4,0 Student potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i ich źródeł, integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji próbuje również wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5 Student potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i ich źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich poprawnej interpretacji a także wyciągać wnioski

Na ocenę 5,0 Student potrafi wyjątkowo efektywnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i ich źródeł, potrafi skutecznie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich poprawnej interpretacji a także wyciągać słuszne wnioski.

Praktyki zawodowe:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Szwalec
Prowadzący grup: Artur Szwalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Szwalec
Prowadzący grup: Artur Szwalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.