Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia biologiczne w budynkach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZAGBI.KD.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia biologiczne w budynkach
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele nauczania z przedmiotu „Zagrożenia biologiczne w budynkach” jest zaznajomienie studentów z czynnikiem biologicznym powodującym rozkład i niszczenie różnych materiałów użytych do budowy budynków. Studenci zostaną zaznajomieni z głównymi grupami orga-nizmów przeprowadzających procesy biodeterioracji i biodegradacji materiałów nieorga-nicznych i organicznych. Poznają warunki sprzyjające występowaniu i działalności życiowej organizmów. Głównymi teściami będą procesy rozkładu powodowane przez drobnoustroje w tym głównie przez grzyby oraz owadzie szkodniki drewna. Ponadto zapoznają się z najnowszymi metodami niszczenia czynników biologicznych w budynkach

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin)

1. Warunki otoczenia warunkujące rozwój różnych organizmów w budyn-kach. Źródła pokarmu, źródła zawilgocenia budynków. Definicja biologii budynku. Mikroklimat budyn-ków mieszkalnych, inwentarskich i użytecz-ności publicznej. Pojęcie korozji biologicznej. Człowiek i zwierzęta w budynku.

2. Morfologia drobnoustrojów (Archebacteria, Procaryota, Eucaryota). Budowa i ultra-strukktura komórki bakteryjnej, promieniowców oraz komórek grzybów. Znaczenie pod-stawowych elementów strukturalnych w procesach życiowych mikroorganizmów. Formy przetrwalne drobnoustrojów.

3. Fizjologia bakterii, promieniowców i grzybów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów (m.in. temperatura, odczyn-pH, światło, ciśnienie osmotyczne, wpływ tlenu atmosferycznego, woda, związki toksyczne, pestycydy, antybiotyki itp.). Organizmy tlenowe i beztlenowe. Mikroorganizmy autotroficzne i hetero-troficzne, wymagania odżywcze – źródła energii. Sposoby rozmnażania, kontrola procesów podziału komórek.

4. Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobno-ustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie. Metabolizm azotowy i węglowodanowy.

5. Rola drobnoustrojów w procesach biodegradacji i biodeterioracji produktów natural-nych oraz wytworzonych przez człowieka. Korozja materiałów budowlanych przez drobno-ustroje, glony, porosty, mszaki i rośliny nasienne. Fauna w budynku.

6. Mikrobiologiczne procesy związane z biodegradacją mineralnych materiałów budowlanych (kamień, beton, cegła, zaprawy budowlane, szkło) i organicznych (drewno, słoma, paździerze, papier, farby, kleje, impregnaty).

7. Owady niszczące drewno budowlane i wyroby drewniane.

8. Zwalczanie drobnoustrojów (głównie grzybów) i zwierzęcych szkod-ników w budynkach i przedmiotach zabytkowych. Zarys profilaktyki w za-kresie ochrony przed szkodnikam biologicznymi.

Ćwiczenia (15 godzin)

1.

BHP obowiązujące na zajęciach

Wyposażenie pracowni i podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych Podział zagrożeń biologicznych.

Zasady izolacji drobnoustrojów w różnych materiałów budowlanych.

Izolacja bakterii i grzybów ze środowiska.

2.

Podstawy bakteriologii:

Technika sporządzania preparatów bakteriologicznych. Morfologia bakterii.

Technika posługiwania się mikroskopem imersyjnym.

Obserwacja ruchu bakterii w preparatach przyżyciowych. Barwienie bakterii metodą negatywną.

Morfologia i znaczenie promieniowców.

3.

Podstawy mykologii:

Grzyby- podstawy systematyki, morfologia i znaczenie.

Technika wykonywania preparatów mykologicznych

Morfologia i znaczenie grzybów pleśniowych z klasy Phycomycetes i Deuteromycetes.

Grzyby toksynotwórcze i mykotoksyn

4.

Ocena zagrożeń:

Przyczyny i skutki występowania różnych organizmów żywych w budynkach.

Analiza czystości powietrza.

Podstawowe analizy próbek podłóż gruntowych i elementów konstrukcyjnych budynku – badanie mykologiczne próbek tynków, tapet, farb, drewna etc.

Ocena stanu zagrzybienia pomieszczeń i skażenia bakteriologicznego.

Organizmy wyższe jako szkodniki w budynkach.

Szkodniki drewna.

Zabezpieczanie drewna przed szkodnikami.

Przygotowanie testów do oceny działania preparatów grzybobójczych stosowanych do impregnacji drewna

5.

Ocena skuteczności działania preparatów grzybobójczych stosowanych w budownictwie na podstawie wykonanych testów.

Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1.Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 2005

2.Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J.: Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004

3.Zyska B.: Zagrożenia biologiczne w budynku, Arkady, Warszawa, 1999

4.Zyska B., Żakowska Z.: Mikrobiologia materiałów, Łódź, 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chmiel
Prowadzący grup: Maria Chmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.