Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do geomatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.WPDGE.07Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do geomatyki
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja, 1 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Geomatyka: dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji (źródło: Leksykon geopatyczny). Celem nauczania przedmiotu wykładanego na pierwszym roku studiów jest przedstawienie współczesnej geodezji jako nauki zajmującej się pozyskiwanie, przetwarzaniem i udostępnianiem danych opisujących obiekty przestrzenne powiązane z powierzchnią Ziemi

Pełny opis:

Brak opisuCelem nauczania przedmiotu wykładanego na pierwszym roku studiów jest przedstawienie współczesnej geodezji jako nauki zajmującej się pozyskiwanie, przetwarzaniem i udostępnianiem danych opisujących obiekty przestrzenne powiązane z powierzchnią Ziemi.

Wykład obejmuje wiedzę dotyczącą podstawowych informacji o: geodezji, miernictwie geodezyjnym, rachunku wyrównawczym, fotogrametrii i systemach informacji przestrzennej.

Ćwiczenia obejmują tworzenie indywidualnego projektu geomatycznego zawierającego wybrane informacje graficzne i opisowe o nieruchomościach

Literatura:

Brak literaturyGaździcki J. Leksykon geomatyczny. Wieś Jutra. Warszawa 2002

Longley P. i. in. GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2006

Łyszkowski A. Geodezja. Czyli sztuka mierzenia Ziemi. Wyd. UWM. Olsztyn 2006

Narkiewicz J. GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne. WKŁ. Warszawa 2007

Przewłocki S. Geomatyka. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Rozpoznaje podstawowe układy współrzędnych i odwzorowania mapowe.

Opisuje mapy jako formę prezentacji informacji przestrzennej. Klasyfikuje mapy i tłumaczy współczesną wizję mapy.

Wskazuje współczesne metody pozyskiwania informacji geoprzestrzennych.

Obsługuje system informacyjny MicroStation GeoGraphics w stopniu umożliwiającym budowę podstawowego projektu geoinformacyjnego

Tworzy podstawowy projekt geoinfrmacyjny opisujący nieruchomości gruntowe.

Analizuje utworzony projekt. Formułuje pytania geoprzestrzenne

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie poprawność funkcjonowania projektu oraz test kontrolny sprawdzający stopień opanowania podstawowych pojęć geoinformacyjnych

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.