Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie wyceny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TWYCENY.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie wyceny
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie problematyki z zakresu matematyki finansowej, podstaw wyceny nieruchomości oraz źródeł pozyskiwania informacji jako fundamentalnej wiedzy wykorzystywanej w analizach rynku nieruchomości oraz procesach wycen.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści programowe:

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości. Podstawy matematyki finansowej. Podejścia metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

W ramach wykładu student dostaje wiedzę teoretyczną niezbędną do pozyskania informacji o nieruchomościach w zależności od obranej metody wyceny.

W ramach ćwiczeń student rozwiązuje zadania praktyczne związane z oceną efektywności inwestycji oraz wyceną nieruchomości. Szacunkowa całkwita liczba godzin jaką student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefioniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi 45.

Literatura:

Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej. AGH Kraków. Kraków, 2001.

Czaja J.,Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. AGH Kraków, Kraków, 2007.

Podgórska M., Klimkowska J. Matematyka finansowa. PWN. Warszawa. 2011

Przepisy prawne

Efekty uczenia się:

Student posiada kompletną wiedzę teoretyczną w zakresie technik obliczeniowych stosowanych w wycenie. Student wykazuje znajomość podejść, metod i technik w zakresie szacowania nieruchomości oraz niezbędnych w wycenie informacji i źródeł ich pozyskiwania.

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza przedmiot po pozytywnym zaliczeniu pracy pisemnej ograniczonej czasowo.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie obejmuje praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zbylut-Górska
Prowadzący grup: Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zbylut-Górska
Prowadzący grup: Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zbylut-Górska
Prowadzący grup: Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zbylut-Górska
Prowadzący grup: Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.