Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TEINF.09L.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.geoinfo.republka.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie systemów informacyjnych pod kątem pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania informacją wykorzystywaną dla celów gospodarki przestrzennej. Wykształcenie umiejętności posługiwania się programami graficznymi typu CAD (MicroStation Bentley). Projektowanie własnego systemu geoinformacyjnego przy zastosowaniu MicroStation GeoGraphics.

Pełny opis:

Poznanie systemów informacyjnych pod kątem pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania informacją wykorzystywaną dla celów gospodarki przestrzennej (np.: pozyskiwanie geoinformacji z portali internetowych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym). Wykształcenie umiejętności posługiwania się programami graficznymi typu CAD (MicroStation Bentley).

Projektowanie własnego systemu geoinformacyjnego przy zastosowaniu MicroStation GeoGraphics, w tym między innymi:

- zakładanie projektu (mapa cyfrowa oraz baza danych), tworzenie źródła danych (ODBC), wprowadzanie informacji opisowej z poziomu Microstation GeoGraphics (powiązanie informacji graficznej z opisową), narzędzia do sprawdzania topologii,

- operacje aktualizacji, kasowania, zarządzania danymi (sortowanie oraz wyświetlanie na podstawie wykonanych zapytań SQL).

Literatura:

1. Elmasri R., Navathe S.B. Wprowadzenie do systemów baz danych. Wyd. Helion 2005.

2. Longley P. i. in. GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2006

3. Microstation GeoGraphics. User’s Guide.

4. Microstation V8. User’s Guide.

5. Microstation V8. Reference Guide.

Efekty uczenia się:

Poznaje teorię dotyczącą Systemów Informacji Przestrzennej wraz z metodyką opracowania przykładowego projektu geoinformacyjnego.

Potrafi projektować relacyjną bazę danych, tworzyć tablice i relacje, wprowadzać dane do systemu, wykorzystywać narzędzia do topologii, zarządzać systemem i wykonywać analizy (własny projekt w Microstation Geographics).

Poznaje metody pozyskiwania geoinformacji z portali internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie projektu systemu geoinformacyjnego oraz test kontrolny z podstawowych pojęć geoinformacyjnych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ślusarski
Prowadzący grup: Marek Ślusarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ślusarski
Prowadzący grup: Marek Ślusarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)