Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TCHIN.07L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.geoinfo.republika.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Jedną z podstawowych umiejętności inżyniera jest dostosowanie istniejących nacedzi informatycznych do realizacji projektu. Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie umiejętności pozwalających na stosowanie systemu MicroStation do tworzenia cyfrowych wielkoskalowych map sytuacyjno - wysokościowych.

Pełny opis:

Jedną z podstawowych umiejętności inżyniera jest dostosowanie istniejących nacedzi informatycznych do realizacji projektu. Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie umiejętności pozwalających na stosowanie systemu MicroStation do tworzenia cyfrowych wielkoskalowych map sytuacyjno - wysokościowych.

Literatura:

Jagielski A. Geodezja II. P.W. Stabill Kraków 2007

Microstation V8i. User’s Guide. Bentley Systems In. 2013

Microstation V8i. Reference Guide. Bentley Systems In. 2013

Rozporządzenie w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej .

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat współczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do tworzenia wielkoskalowych map sytuacyjno – wysokościowych

Objaśnia metodykę tworzenia biblioteki znaków i stylów linii dla map wielkoskalowych za pomocą systemu MicroStation.

Opisuje procesy technologiczne tworzenia cyfrowych wielkoskalowych map sytuacyjno – wysokościowych za pomocą systemu MicroStation.

Posiada umiejętność podstawowej obsługi systemu MicroStation

Tworzy biblioteki znaków i stylów linii dla map wielkoskalowych za pomocą systemu MicroStation.

Wykonuje cyfrową wielkoskalową map sytuacyjno – wysokościowych za pomocą systemu MicroStation

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie. Sprawdzenie stopnia poprawności wykonanych projektów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.