Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji o środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SYSTINOR.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji o środowisku
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

System informacji o środowisku - przedmiot obejmuje zagadnienia pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym.

Pełny opis:

Termin - System informacji o środowisku jest elemetem Systemu Informacji Przestrzennej - SIP, stosowany i utożsamiany jest z określeniem Systemy Informacji Geograficznej - GIS.

Podstawą funkcjonowania SIP jest mapa cyfrowa. Do obiektów na mapie dołączane są bazy danych opisowych. Mapa składa się z wielu warstw tematycznych dotyczących różnych zagadnień przestrzennych. System Informacji Przestrzennej składa się z kilku grup modułów realizujących odrębne funkcje, tj.: procedury wprowadzania i weryfikacji danych wejściowych, procedury zarządzania i przetwarzania w obrębie bazy danych (system zarządzania bazą danych), procedury przetwarzania i analizy danych geograficznych, procedury wyjściowe: prezentacji graficznej, kartograficznej i tekstowej danych oraz procedury komunikacji z użytkownikiem.

Literatura:

\"GIS. Obszary zastosowań\". Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski. PWN

\"GIS. Teoria i praktyka\". Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind. PWN

\"GIS dla każdego\". DAVIS DAVID.

\"Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS\". Leszek Litwin, Grzegorz Myrda. Wyd.Helion

\"Systemy Informacji Przestrzennej\" Jerzy Gaździcki. PPWK Warszawa

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu powinien: znać podstawowy SIP, umieć kalibrować i wektoryzować mapy rastrowe oraz budować poprawny model topologiczny; wykonywać proste i złożone zapytania przestrzenne; wykonywać proste analizy. Zdobywa wiedzę w zakresie zawartości informacyjnej zbioru danych o środowisku. Możliwość samodzielnego analizowania pozyskanych informacji i podejmowanie decyzji o ich przydatności do wykorzystania, podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie kształtowania środowiska na terenach wiejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia i sprawdzian wiedzy oraz umiejętności

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)