Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy odniesienia i układy współrzędnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SYSOD.07L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja, 4 sem., niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ukierunkowany jest nabycie wiedzy dotyczącej podstaw systemów odniesień i układów współrzędnych jak również praktycznego ich wykorzystania w pracach geodezyjnych i kartograficznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej systemów odniesienia i układów współrzędnych stosowanych w geodezji w Polsce i na świecie. Zakres tematyczny obejmuje: wzajemne relacje pomiędzy nimi, a także możliwości transformacji płaskich i wysokościowych układów współrzędnych.

Część praktyczna jest realizowana, poprzez:

Wykorzystywanie wiedzy oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów geodezyjnych, przy użyciu różnego rodzaju materiałów kartograficznych.

Obsługę programów komputerowych (Transpol, WinKalk, MicroStation) w celu dostosowania materiałów bazowych dla potrzeb kartografii, m.in. poprzez transformację współrzędnych oraz kalibrację map rastrowych.

Realizowanie projektów i zadań obliczeniowych ukierunkowanych na możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w trakcie wykonywania prac geodezyjnych.

Literatura:

1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instrukcja techniczna G1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych

2. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowy System Odniesień Przestrzennych, część I: Systemy i układy odniesienia w Polsce

3. Kadaj R., Polskie układy współrzędnych, formuły transformacyjne, algorytmy i programy”, Rzeszów, 2002

4. Kryński J., Rogowski J., Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2004

5. Robinson A., Sale R., Morrisom J., Podstawy kartografii, wyd. PWN, Warszawa, 1988

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

7. Tatarkowski J., Kartografia, skrypt AR Kraków, wyd. III., Kraków, 1993

Efekty uczenia się:

Student ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki przydatną do rozwiązywania zadań z kartografii numerycznej dotyczącej przeliczeń współrzędnych.

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu geodezji, zna podstawowe metody i techniki geodezyjne stosowane przy rozwiązywaniu zadań przeliczania i transformacji współrzędnych pomiędzy układami.

Student zna typowe technologie inżynierskie oraz ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w dziedzinie obliczeń i przetwarzania danych geodezyjnych.

Student potrafi posługiwać się technikami i metodami obliczeniowymi właściwymi dla procesu przeliczeń pomiędzy układami.

Student potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

Student potrafi dokonać identyfikacji typowych zadań z zakresu przeliczeń pomiędzy układami współrzędnych. Zaproponować ciąg technologiczny dla transformacji z i do układów lokalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie samodzielnie wykonywanych zadań i projektów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zygmunt
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.