Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SIPR3.08L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie podstawowych elementów wiedzy i umiejętności projektowania i pracy z systemami informacji przestrzennej. Przedmiot udostępnia wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad tworzenia infrastruktur danych przestrzennych, daje możliwość fizycznego zaprojektowania i opracowania takiego systemu, oraz prezentuje techniki udostępniania przygotowanej informacji przestrzennej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wpływ błędów topologicznych i geometrycznych na dokładność analiz przestrzennych

2. Metodyka oceny i korekty topologii i geometrii danych przestrzennych

3. Tworzenie poprawnej topologicznie bazy danych

4. Rodzaje błędów geometrycznych i topologicznych

Tematyka ćwiczeń:

1. Poznanie podstaw obsługi proramu QGIS: zakładanie projektu i nowych warstw, specyfika pracy z tabelą atrybutów

2. Digitalizacja rastrowego modelu danych do postaci wektorowej.

3. Sposoby identyfikacji obiektow na modelu rastrowym 4. Narzędzia wykorzystywane do tworzenia i edycji wektorowego modelu danych, budowa i modyfikacja struktury baz danych, specyfika pracy grupowej na serwerze

5. Identyfikacja i korekta błędów geometrycznych i topologicznych manualnej wektryzacji obiektów

Literatura:

1. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS obszary zastosowań, PWN, Warszawa.

3. Urbański J., 1997, Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, PWN, Warszawa.

4. Iwańczak B., 2013, Quantum GIS: tworzenie i analiza map, Helion, Gliwice.

5. Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion.

6. Nowotarska M., Wprowadzenie do Quantum GIS, źródło internetowe: http://quantumgis.pl/_media/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_gis.pdf

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawy teoretyczne z zakresu teorii baz danych

- technologię tworzenia cyfrowych map tematycznych

- podstawy korzystania z oprogramowania GIS i budowy małych i dużych projektów z zakresu informacji przestrzennej

- techniki korzystania z danych wektorowych i rastrowych

- zasady odwzorowania elementów świata rzeczywistego do obiektowo-relacyjnego modelu GIS

- podstawowe metody publikowania widocznych efektów pracy systemów GIS

- budowę cyfrowej reprezentacji parametrów topograficznych i modelowania przestrzennego powierzchni ziemi

Absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje, analizować, interpretować, wyciągać wnioski odnośnie zjawisk zachodzących pomiędzy elementami świata rzeczywistego

- wykonać prosty schemat implementacyjny bazy danych na dowolny temat związany z przestrzenią lub ze zjawiskami zachodzącymi na wyższym poziomie abstrakcji, bez odniesienia do przestrzeni

posługiwać się oprogramowaniem GIS oraz od podstaw stworzyć strukturę wielowarstwowego systemu

- poprawnie stosować techniki pobierania danych z zewnętrznych źródeł i wykorzystywać je w projektowanym systemie

- dokonać przeszukiwania systemów GIS w oparciu o zależności opisowe i geometryczne

- przygotować wystąpienia ustne, sprawozdania, podsumowania

- odwzorować zjawiska abstrakcyjne na model komputerowy. Umiejętność ma charakter stworzenia numerycznej mapy reprezentującej dane opisowe lub wartościowe posiadające charakter przestrzenny

- stworzyć model abstrakcyjnych danych przestrzennych na podstawie obserwacji zjawisk w terenie. Dotyczy metody odwzorowania zjawiska niematerialnego na mapie numerycznej

Absolwent jest gotów do:

- współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

- świadomego stosowania systemów informacyjnych

- świadomomego wykorzystywania roli absolwenta uczelni technicznej w propagowaniu zadań służących zwiększeniu stopnia wykorzystania zaawansowanych technologii komputerowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie pisemnej (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3,0). Udział w ocenie końcowej modułu 50 %.

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie poprawności przygotowanej warstwy wektorowej oraz realizacji projektu wektoryzacji otrzymanego materiału rastrowego (warunkiem zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen z ćwiczenia i projektu). Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Salata
Prowadzący grup: Katarzyna Cegielska, Tomasz Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.