Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informacji przestrzennej IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SIP04.08L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej IV
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania relacyjnych baz danych, w szczególności w aspekcie obowiązującego w Polsce modelu danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy na temat języka SQL jako narzędzia do przetwarzania danych przechowywanych w relacyjnych bazach danych, w tym takie zagadnienia jak: historia i etapy rozwoju języka, podział funkcjonalny języka SQL i jego składnia, formułowanie złożonych poleceń przy pomocy języka SQL na przykładzie przetwarzania danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Program nauczania przedmiotu obejmuje również zagadnienia wymiany danych ewidencyjnych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi z wykorzystaniem formatu danych SWDE.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania relacyjnych baz danych, w szczególności w aspekcie obowiązującego w Polsce modelu danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy na temat języka SQL jako narzędzia do przetwarzania danych przechowywanych w relacyjnych bazach danych, w tym takie zagadnienia jak: historia i etapy rozwoju języka, podział funkcjonalny języka SQL i jego składnia, formułowanie złożonych poleceń przy pomocy języka SQL na przykładzie przetwarzania danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Program nauczania przedmiotu obejmuje również zagadnienia wymiany danych ewidencyjnych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi z wykorzystaniem formatu danych SWDE.

Literatura:

Garcia-Molina Hector, Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer. Systemy baz danych Helion 2011

Iwańczak B.2013. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map

Larry Rockoff . Język SQL. Przyjazny podręcznik. Helion

Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski. GIS. Obszary zastosowań

Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind. GIS Teoria i praktyka

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą problematykę relacyjnych baz danych

Ma wiedzę na temat funkcjonalności języka SQL jako uniwersalnego narzędzia do przetwarzania informacji przechowywanych w relacyjnych bazach danych

Zna strukturę obowiązującego w Polsce modelu danych przechowujących dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Ma wiedzę na temat metod przenoszenia danych pomiędzy funkcjonującymi w Polsce systemami z zakresu ewidencji gruntów i budynków za pomocą formatów SWDE i GML

Potrafi utworzyć strukturę prostej relacyjnej bazy danych

Potrafi sformułować zapytanie w języku SQL znając strukturę przetwarzanej bazy danych

Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu przetwarzania zbiorów danych wymagające samodzielnego wyboru odpowiednich narzędzi informatycznych oraz ich prawidłowego zastosowania

Potrafi pracować w grupie projektowej, współdziałając z innymi osobami w rozwiązaniu skomplikowanego zagadnienia

Ma świadomość konsekwencji podejmowania decyzji, również tych o charakterze pozatechnicznym

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w propagowaniu zadań związanych z powszechnym dostępem do informacji przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie wyników pisemnego sprawdzianu

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych związanych z przedmiotem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.