Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci i instalacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SIECI.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci i instalacje
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studentów z budową oraz zasadami funkcjonowania, projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

w budynkach mieszkalnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Materiały stosowane w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Wytyczne lokalizacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w przekroju ulicy oraz ich armatury.

Instalacje kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych. Przybory sanitarne, podejścia, piony kanalizacyjne, poziomy i przykanalik.

Podłączenie domowe. Metody opomiarowania zużycia wody. Instalacja wodociągowa w budynkach mieszkalnych. Armatura czerpalna, zaporowa, zabezpieczająca i pomiarowa.

Podgrzewacze wody. Omówienie przyczyn oraz metod przeciwdziałania wtórnemu skażeniu wody w instalacjach wodociągowych.

Sieci i instalacje gazowe.

Tematyka ćwiczeń projektowych:

Wydanie tematów oraz rzutów kondygnacji budynków, określenie wymagań ćwiczenia projektowego, omówienie norm niezbędnych do wykonania instalacji, wybór pomieszczenia na usytuowanie wodomierza.

Wykonanie podłączenia domowego na planie sytuacyjnym oraz zasady rozmieszczenia punktów czerpalnych oraz przyborów sanitarnych na rzutach kondygnacji budynku.

Ustalenie lokalizacji pionów wodociągowych i kanalizacyjnych na rzutach kondygnacji budynku. Wymiarowanie pionów i rozgałęzień wodociągowych oraz poziomów, podejść i pionów kanalizacyjnych.

Rozmieszczenie elementów armatury czerpalnej, zabezpieczającej i zaporowej. Wybór podgrzewacza wody i jego lokalizacji w budynku.

Wykonanie rysunków aksonometrii instalacji wodociągowej. Obliczenie przepływów miarodajnych oraz dobór średnic przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonanie rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej. Naniesienie podłączenia domowego oraz przykanalika wraz ze studzienką przyłączeniową na sytuacji.

Obliczenie zapotrzebowania gazu płynnego na cele komunalne oraz grzewcze dla wybranego osiedla

Wykonanie rysunków na mapie sytuacyjno-wysokościowej z trasą przewodów sieci gazowej dla wybranej miejscowości (obszaru).

Naniesienie instalacji gazu płynnego na rzutach budynku mieszkalnego.

Literatura:

1. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011. Instalacje Wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa.

2. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011. Instalacje Kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa.

3. GaBner A. Instalacje sanitarne. 2008. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

4. Żuchowicki A.W. 2002. Instalacje wodociągowe, Politechnika Koszalińska.

5. Popek M., Wapińska B. 2003.Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa.

6. Kawlath W. 1998. Instalacje sanitarne. Wydawnictwo FALKEN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

budowę oraz zasady funkcjonowania, projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

w budynkach mieszkalnych.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

obliczyć przepływy miarodajne wody zimnej, ciepłej, ścieków bytowych oraz ilości wymaganego gazu w poszczególnych instalacjach; rozmieścić poszczególne elementy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej na rzutach kondygnacji budynku oraz nanieść na nich przebieg trasy poszczególnych przewodów; zwymiarować instalację wodociągową, kanalizacyjną i gazową oraz przedstawić te instalacje

w rozwinięciu i aksonometrii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

pracy indywidualnej lub w grupie w celu opracowania projektu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz gazowej w budynkach

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej ograniczonej czasowo, na ocenę

pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Aby zaliczyć ćwiczenia projektowe na ocenę pozytywną należy prawidłowo i terminowo wykonać projekt, oraz otrzymać ocenę pozytywną z pisemnego kolokwium zaliczeniowego uzyskując co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Prowadzący grup: Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Prowadzący grup: Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Prowadzący grup: Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.