Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMMGR.SM.IIS2X Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska II
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podział pracy na rozdziały. Redagowanie pracy, tworzenie spisu literatury, powoływanie się na źródła, opracowanie graficzne.

Referowanie poszczególnych rozdziałów pracy i dyskusja nad nimi.

Prezentacja postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: materiał i metodykę badań, analizę i dyskusję wyników oraz wnioski.

Pełny opis:

Omówienie sposobu opracowania i analizy problemu badawczego pod względem metodycznym.

Przedstawienie zakresu analizy wyników oraz sposobu ich dyskusji, sprawdzenie poprawności przeprowadzonych obliczeń/analiz oraz trafności sformułowanych wniosków, wraz z dyskusją.

Omówienie trendów rozwojowych z zakresu inżynierii środowiska, związanych z tematyką prac dyplomowych, w celu pogłębienia wiadomości w konkretnych zagadnieniach badawczych i praktycznych.

Omówienie przez studentów zagadnień do egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz dyskusja.

Prezentacja postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: materiał i metodykę badań, analizę i dyskusję wyników oraz wnioski.

Sprawy formalne – wymagana dokumentacja procesu dyplomowania, terminy, sposób wprowadzania informacji oraz prac magisterskich do systemu USOS.

Literatura:

"1. Kaczor G. 2018. Techniczne aspekty pisania dyplomowej pracy magisterskiej. Poradnik dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Maszynopis, WIŚIG UR.

2. Węglińska M. 2005. Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza Impuls.

3. Zaczyński W. P. 1995. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. Żak, Warszawa."

4. Wytyczne merytoryczne pisania pracy magisterskiej. WIŚiG UR, Kraków.

5. Zalecana przez promotora pracy magisterskiej literatura przedmiotu.

6. Żebrowski W. 2006. Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane. Wyd. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego, Olsztyn."

Efekty uczenia się:

SD1_W1 trendy rozwojowe w inżynierii środowiska oraz metody prowadzenia badań w tym zakresie.

SD1_U1 stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie inżynierii środowiska; planować oraz przeprowadzać eksperymenty i pomiary; używać odpowiednich metod analitycznych, statystycznych oraz narzędzi informatycznych do interpretacji danych, przeprowadzania ich analizy i formułowania wniosków.

SD1_U2 dokonać krytycznej analizy problemów badawczych związanych z tematyką prowadzoną w Katedrze Budownictwa Wiejskiego oraz Katedrze Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza; sformułować wnioski na podstawie przeprowadzonej analizy danych.

SD1_U3 opracować w języku polskim pisemną pracę dyplomową magisterską wraz z jej streszczeniem w języku angielskim oraz przygotować kartę pracy i wymaganą dokumentację procesu dyplomowania.

SD1_U4 samodzielnie przygotować i przedstawić prezentację pracy magisterskiej oraz prowadzić debatę i brać udział w dyskusji.

SD1_K1 ciągłej aktualizacji i poszerzania swojej wiedzy, aby wykorzystywać ją w swojej pracy zawodowej lub naukowej, śledzenia na bieżąco rezultatów światowych badań nad interesującym go zagadnieniem.

SD1_K2 korzystania z obiektywnych źródeł oraz stosowania zasady ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk przyrodniczych przy rozstrzyganiu problemów naukowych i praktycznych.

SD1_K3 oceny skutków działalności inżyniera w środowisku i związanego z tym ryzyka, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

SD1_K4 identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z działalnością inżynierską oraz ma świadomość znaczenia tej działalności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę; warunkiem zaliczenia seminarium jest aktywny udział w seminarium, polegający na prezentowaniu postępów w realizacji pracy magisterskiej (60% udział w ocenie końcowej), udział w dyskusji (20%) oraz przygotowanie wystąpienia dotyczącego zagadnienień wymaganych na egzaminie magisterskim (20%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogdał
Prowadzący grup: Sabina Angrecka, Przemysław Baran, Tomasz Bergel, Piotr Bugajski, Ewa Dacewicz, Piotr Herbut, Grzegorz Kaczor, Katarzyna Kamińska, Włodzimierz Kanownik, Renata Kędzior, Tomasz Kotowski, Wiesław Kowalski, Karolina Kurek, Magdalena Malec, Andrzej Misztal, Grzegorz Nawalany, Agnieszka Operacz, Jan Pawełek, Karol Plesiński, Agnieszka Policht-Latawiec, Jan Radoń, Barbara Skowera, Tomasz Stachura, Mateusz Strutyński, Artur Szwalec, Krzysztof Wąs, Jakub Wojkowski, Eugeniusz Zawisza, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogdał
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Tomasz Bergel, Andrzej Bogdał, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor, Włodzimierz Kanownik, Sławomir Klatka, Wiesław Kowalski, Karolina Kurek, Włodzimierz Miernik, Dariusz Młyński, Grzegorz Nawalany, Agnieszka Operacz, Jan Pawełek, Agnieszka Policht-Latawiec, Jan Radoń, Agnieszka Sadłowska-Sałęga, Barbara Skowera, Paweł Sokołowski, Artur Szwalec, Andrzej Wałęga, Jakub Wojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bergel, Andrzej Gruchot, Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Andrzej Gruchot, Grzegorz Nawalany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.