Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMINAR.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom merytorycznych zasad pisania prac magisterskich, utrwalenie posiadanej wiedzy oraz pozyskanie umiejętności przygotowania prezentacji jej przedstawienia, uzasadniania własnego stanowiska i argumentowania w dyskusji.

Pełny opis:

Merytoryczne zasady przygotowania pracy magisterskich.

Przygotowanie przez poszczególnych studentów prezentacji multimedialnej, jej przedstawienie i podjęcie dyskusji merytorycznej z następującym podziałem tematycznym:

- cel, zakres i struktura pracy,

- przegląd dostępnej literatury dotyczącej tematu pracy,

- zestawienie i opracowanie wyników badań własnych,

- analiza wyników badań i przedstawienie wniosków

Literatura:

1. Opoka E. 1996. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice.

2. Węglińska M., 2005. Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls.

3. Zaczyński W.P., 1995. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Żak, Warszawa .

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie opracowania danych empirycznych, interpretacji i analizy wyników.

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy, eksploatacji wybranych obiektów i urządzeń systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Potrafi dokonać analizy i formułować wnioski związane z problemami inżynierskimi. Umie korzystać z nowoczesnych technik komputerowych.

Posiada umiejętność poprawnego przygotowywania większych opracowań w formie pisemnej, przygotowania multimedialnych prezentacji i wystąpień publicznych.

Potrafi korzystać ze źródeł informacji naukowej oraz w sposób powszechnie zrozumiały formułować hipotezy i przekazywać opinie i wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Volodymyr Hlotov, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Stanisław Bacior, Paweł Kotlarz, Andrzej Kwinta, Bogusława Kwoczyńska, Barbara Lech-Turaj, Krystyna Michałowska, Izabela Piech, Marek Plewako, Wojciech Przegon, Jarosław Taszakowski, Michał Uruszczak, Mariusz Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Stanisław Bacior, Tadeusz Gargula, Jarosław Janus, Andrzej Kwinta, Bogusława Kwoczyńska, Tomasz Noszczyk, Renata Ostrowska, Izabela Piech, Magda Pluta, Wojciech Przegon, Tomasz Salata, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta, Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.