Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMDYPLO2.SM.IGKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy: Geodezja, 3 sem, stacj, magisterskie, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego magisterskiego cz.2 prezentacja przez studentów zgromadzonej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu poruszanego tematu badawczego. Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej założeń pracy oraz syntezy prowadzonych badań.

Pełny opis:

a) wykłady i ćwiczenia

1. Pojęcia: seminarium, konwersatorium, repetytorium. Regulacje prawne odnoszące się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce.

2. Wiedza naukowa, nauka, cechy nauki. Materiały do badań: postrzeganie, obserwacja, próby i doświadczenia. Materiały statystyczne, archiwalne, ankietowe, monografie.

3. Ogólne zasady pisania prac naukowych. Wizja pracy. Uzasadnienie problemu. Metody badawcze. Teza badawcza.

4. Formalna i techniczna strona pisania i redakcji pracy (przepisy, cytowania, wymogi edytorskie, bibliografia inne źródła).

5. Prezentacja w formie autoreferatu podstawowych założeń pracy. Uzasadnienie podjętego tematu pracy dyplomowej. Dyskusja.

Literatura:

1. Lindsay D. 2001. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

2. Majchrzak J., Mendel T. 2008. Metodyka pisania prac magisterskich dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym [Dz.U.05.164.1365 z późniejszymi zmianami].

4. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [Dz.U.03.65.595].

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- posiada wiedzę ogólną nt. regulacji prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce;

- posiada wiedzę nt. metod badawczych, naukowego podłoża badań;

- zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy magisterskiej.

b) Umiejętności:

- analizuje, interpretuje materiały do badań, prowadzi obserwacje, próby, doświadczenia;

- przygotowuje wystąpienia ustne w formie autoreferatu nt. podstawowych założeń pracy;

- uzasadnia, formułuje wnioski nt. wybranego tematu pracy magisterskiej.

c) Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

za) zaliczenie przedmiotu w oparciu o prezentację praktycznych umiejętności w publicznym wystąpieniu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Andrzej Kwinta, Urszula Litwin, Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Stanisław Bacior, Przemysław Baster, Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Czesak, Tadeusz Gargula, Pelagia Gawronek, Jacek Gniadek, Bogdan Jankowicz, Wiesław Kosek, Paweł Kotlarz, Waldemar Krupiński, Andrzej Kwinta, Bogusława Kwoczyńska, Barbara Lech-Turaj, Urszula Litwin, Krystyna Michałowska, Monika Mika, Bartosz Mitka, Władysława Morzyniec, Renata Ostrowska, Izabela Piech, Jacek Pijanowski, Marek Plewako, Barbara Prus, Monika Siejka, Marek Ślusarski, Jarosław Taszakowski, Agnieszka Wnęk, Mariusz Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Andrzej Kwinta, Urszula Litwin, Jacek Pijanowski, Barbara Prus
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Czesak, Pelagia Gawronek, Jacek Gniadek, Bogdan Jankowicz, Jarosław Janus, Paweł Kotlarz, Andrzej Kwinta, Bogusława Kwoczyńska, Barbara Lech-Turaj, Urszula Litwin, Maria Makuch, Krystyna Michałowska, Monika Mika, Bartosz Mitka, Izabela Piech, Barbara Prus, Monika Siejka, Zbigniew Siejka, Robert Szewczyk, Marek Ślusarski, Jarosław Taszakowski, Agnieszka Wnęk, Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janus, Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Jarosław Janus, Andrzej Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.