Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMDY.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przedstawienie wiedzy z zakresu metod gromadzenia i przetwarzania materiałów naukowych a także metod analizowania i uogólniania wiedzy naukowej. Zdobycie wiedzy dotyczącej formalnej i technicznej strony pisania prac naukowych. Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej założeń pracy oraz syntezy prowadzonych badań.

Pełny opis:

Omówienie poszczególnych elementów pracy (wstęp, cel i zakres pracy, metoda opracowania tematu, struktura treści pracy).

Przegląd literatury i opis wybranego do badań obiektu. Opis procedury określonej tematem pracy, opis badań naukowych.

Literatura. Przykład zapisu bibliograficznego, sposób powoływania się na literaturę, cytaty.

Uwagi edytorskie (wymagania, język pracy, wyróżnianie pisma, odstępy, numeracja rozdziałów, skróty w tekście, wyliczanie elementów po dwukropku).

Zasady umieszczania i interpretacji w tekście tabel, wykresów, map, fotografii.

Zasady przygotowania się do referowania oraz referowanie pracy.

Praktyczne uwagi dotyczące obrony pracy.

Literatura:

1. Lindsay D. 2001. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

2. Majchrzak J., Mendel T. 2008. Metodyka pisania prac magisterskich dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

3. Wiszniewski A. 2003. Sztuka pisania. VIDEOGRAF II Katowice

4. Okoń W. 1973. Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PWN W-wa

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- posiada wiedzę ogólną nt. regulacji prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce;

- posiada wiedzę nt. metod badawczych, naukowego podłoża badań;

- zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy dyplomowej.

b) Umiejętności:

- analizuje, interpretuje materiały do badań, prowadzi obserwacje, próby, doświadczenia;

- przygotowuje wystąpienia ustne w formie autoreferatu nt. podstawowych założeń pracy;

- uzasadnia, formułuje wnioski nt. wybranego tematu pracy dyplomowej.

c) Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik, Andrzej Misztal, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Bohdan Cherkes, Julia Gorzelany, Józef Hernik, Renata Kędzior, Andrzej Misztal, Władysława Morzyniec, Paweł Mundała, Renata Ostrowska, Jacek Pijanowski, Barbara Prus, Wojciech Przegon, Renata Różycka-Czas, Tomasz Salata, Michał Uruszczak, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Andrzej Misztal, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Dawid Bedla, Piotr Bugajski, Bohdan Cherkes, Barbara Czesak, Aneta Dacko, Julia Gorzelany, Renata Kędzior, Jan Kołodziej, Władysława Morzyniec, Paweł Mundała, Jacek Pijanowski, Barbara Prus, Wojciech Przegon, Tomasz Salata, Mateusz Strutyński, Marek Ślusarski, Michał Uruszczak, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Jakub Wojkowski, Jan Zarzycki, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Renata Kędzior, Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Barbara Czesak, Renata Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Renata Kędzior, Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.