Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMDY.11L.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przedstawienie wiedzy z zakresu metod gromadzenia i przetwarzania materiałów naukowych a także metod analizowania i uogólniania wiedzy naukowej. Zdobycie wiedzy dotyczącej formalnej i technicznej strony pisania prac naukowych. Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej założeń pracy oraz syntezy prowadzonych badań.

Pełny opis:

a) wykłady i ćwiczenia

1. Pojęcia: seminarium, konwersatorium, repetytorium. Regulacje prawne odnoszące się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce.

2. Wiedza naukowa, nauka, cechy nauki. Materiały do badań: postrzeganie, obserwacja, próby i doświadczenia. Materiały statystyczne, archiwalne, ankietowe, monografie.

3. Ogólne zasady pisania prac naukowych. Wizja pracy. Uzasadnienie problemu. Metody badawcze. Teza badawcza.

4. Formalna i techniczna strona pisania i redakcji pracy (przepisy, cytowania, wymogi edytorskie, bibliografia inne źródła).

5. Prezentacja w formie autoreferatu podstawowych założeń pracy. Uzasadnienie podjętego tematu pracy dyplomowej. Dyskusja.

Literatura:

1. Lindsay D. 2001. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

2. Majchrzak J., Mendel T. 2008. Metodyka pisania prac magisterskich dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym [Dz.U.05.164.1365 z późniejszymi zmianami].

4. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [Dz.U.03.65.595].

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- posiada wiedzę ogólną nt. regulacji prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce;

- posiada wiedzę nt. metod badawczych, naukowego podłoża badań;

- zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy dyplomowej.

b) Umiejętności:

- analizuje, interpretuje materiały do badań, prowadzi obserwacje, próby, doświadczenia;

- przygotowuje wystąpienia ustne w formie autoreferatu nt. podstawowych założeń pracy;

- uzasadnia, formułuje wnioski nt. wybranego tematu pracy dyplomowej.

c) Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

a) zaliczenie przedmiotu w oparciu o prezentację praktycznych umiejętności w publicznym wystąpieniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Andrzej Misztal, Wojciech Przegon, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Renata Kędzior, Andrzej Misztal, Wojciech Przegon, Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Wojciech Przegon, Jan Zarzycki
Prowadzący grup: Barbara Czesak, Jan Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.