Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RTW.A1.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody powierzchniowej.

Pełny opis:

WYKŁADY

Podstawy projektowania i uzdatniania wody. Procesy uzdatniania. Podstawowe schematy technologiczne stacji uzdatniania wody.

Technologiczne projektowanie stacji uzdatniania wody. Uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych.

Zasady usuwania zawiesin z wody. Koagulacja. Urządzenia do koagulacji.

Osadniki wody niekoagulowanej i koagulowanej. Klarowniki.

Oczyszczanie wody na filtrach: prefiltry, filtry powolne i filtry pospieszne.

Stosowanie węgla aktywnego i ozonu w procesach uzdatniania wody.

Dezynfekcja wody.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE, PROJEKTOWE I TERENOWE

Zajęcia laboratoryjne:

– istota procesu koagulacji,

– wpływ pH, dawki i rodzaju koagulanta na przebieg koagulacji,

– filtracja wody z zastosowaniem piasku kwarcowego, węgla aktywnego i złoża jonitowego.

Projekt stacji uzdatniania wód powierzchniowych - obliczenie urządzeń:

– urządzenia do przygotowania i dawkowania koagulanta,

– mieszacze koagulantów,

– komory reakcji (flokulacji),

– osadniki pokoagulacyjne,

– filtry pospieszne.

Zajęcia na obiekcie – ujęcie wody i stacje uzdatniania wody powierzchniowej.

Literatura:

1. Dojlido J. 1987. Chemia wody. Wyd. Arkady, Warszawa.

2. Justatowa J., Wiktorowski S. 1980. Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa.

3. Praca zbiorowa: „Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń”.

4. Kowal A. L. (red.). 1997. Odnowa wody. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.

5. Hermanowicz W. 1984. Chemia sanitarna. Wyd. Arkady, Warszawa.

6. Czasopisma branżowe: „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”; „Technologia wody”; „Ochrona Środowiska”; „Instal”.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie procesy stosowane w uzdatnianiu wód powierzchniowych i podziemnych oraz rozwiązania technologiczne zakładów uzdatniania wody oraz rodzaje i konstrukcje urządzeń stosowanych w tych zakładach.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi optymalnie dobrać parametry obliczeniowe typowej technologii uzdatniania wód powierzchniowych opartej na procesach koagulacji, sedymentacji i filtracji, a także dobrać i zwymiarować podstawowe urządzenia stosowane w uzdatnianiu wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów wodociągowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do uwzględniania wpływu doboru technologii oczyszczania i uzdatniania wody na oczekiwania odbiorców wynikające z jej dalszego przeznaczenia, a w szczególności na zdrowie konsumentów.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY

Zaliczenie wykładów na ocenę w formie sprawdzianu wiedzy. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.Ocena ze sprawdzianu skalowana jest następująco:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ĆWICZENIA

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych na ocenę. Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonać obliczenia urządzeń i narysować rzuty tych urządzeń. Dodatkowo Student musi uzyskać co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi z pisemnego kolokwium sprawdzającego jego umiejętności. Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako 50% oceny za projekty i 50% oceny z kolokwium. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pawełek
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Ewa Dacewicz, Jan Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pawełek
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Karolina Kurek, Jan Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bergel
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Ewa Dacewicz, Jan Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bergel
Prowadzący grup: Ewa Dacewicz, Karolina Hap
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.