Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PSG01.15Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja I
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja 1 sem. stacjon. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Geodezja I jest na kierunku Geodezja i Kartografia podstawowym przedmiotem, którego dobre opanowanie przez studentów ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonywania zawodu po ukończeniu studiów.

Zakres programowy tego przedmiotu na I roku stanowi bazę dalszej nauki geodezji i jej dziedzin (rachunku wyrównawczego, informatyki geodezyjnej, kartografii, geodezji inżynieryjnej, geodezji wyższej, geodezji rolnej) i obejmuje podstawowe wiadomości z takich ważnych działów jak systemy odniesień przestrzennych, pomiary sytuacyjne i wysokościowe, rachunek współrzędnych, zasady sporządzania map wielkoskalowych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wiadomości wstępne. Powierzchnie odniesienia. Układy współrzędnych. Osnowa geodezyjna, jednostki miar.

2. Podstawowe technologie pomiarowe oraz stosowany sprzęt.

3. Geodezyjne czynności obliczeniowe. Rachunek współrzędnych.

4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.

Ćwiczenia:

1. Wiadomości wstępne (pomiary liniowe bezpośrednie, szkic polowy, opis topograficzny punktu geodezyjnego).

2. Budowa i obsługa teodolitu oraz pomiar kątów poziomych i pionowych.

3. Obliczenia geodezyjne i rachunek współrzędnych.

4. Budowa i obsługa niwelatora. Pomiary terenowe z zakresu niwelacji geometrycznej i powierzchniowej, opracowanie kameralne i skompletowanie operatu.

5. Pomiar sytuacyjny zadanego obszaru i sporządzenie pierworysu mapy sytuacyjnej.

6. Pomiary terenowe z zakresu pomiarów sytuacyjnych, opracowanie kameralne i skompletowanie operatu.

Literatura:

1. Jagielski A. Geodezja I w teorii i praktyce, cz. 1 i 2. wyd. STABIL, Kraków 2013;

2. Lazzarini T. i in. Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegółowa. PPWK, Warszawa 1990;

3. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu;

4. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia);

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu działania podstawowego sprzętu geodezyjnego, podstawowych metod pomiarowych oraz obliczeń geodezyjnych i sposobów wstępnych opracowań kartograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwia w formie pisemnej ograniczone czasowo oraz oddanie i zaliczenie przez studenta sprawozdań z danego tematu ćwiczeń.

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Praktyki zawodowe:

Po drugim semestrze zajęć z przedmiotu Geodezja I odbywają się ćwiczenia terenowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Krupiński
Prowadzący grup: Waldemar Krupiński, Dawid Kudas, Dorota Świątoniowska, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kotlarz
Prowadzący grup: Paweł Kotlarz, Dawid Kudas, Dorota Świątoniowska, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.